Danes, 21. aprila 2004, je dr. Darko Anželj, generalni direktor policije, skupaj z g. Stjepanom Kovačevičem, direktorjem Uprave kriminalistične policije in g. Borisom Reharjem, vodjem Oddelka za mednarodno policijsko sodelovanje, odpotoval na dvodnevni delovni obisk Europola v Haag.

Jutri se bodo predstavniki slovenske policije sestali z direktorjem Europola g. Jürgenom Storbeckom in njegovimi ožjimi sodelavci. Pogovarjali se bodo o čim bolj učinkovitem reševanju problematike ilegalnih migracij in trgovanja s prepovedanimi drogami ter o mednarodnem policijskem sodelovanju in delovanju Europola. Pogovori bodo tekli tudi o izboljševanju pretoka informacij znotraj mednarodne policijske inštitucije, preprečevanju ponarejanja Eura in aktivnostih policij pri preprečevanju terorizma.

Predstavniki slovenske policije se bodo konkretneje seznanili z delovanjem posameznih služb Europola in o konkretnih aktivnostih predstavnika slovenske policije na sedežu te evropske inštitucije.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi