Sorodne objave

 

V Stožicah v Ljubljani, kjer ima delovne prostore Postaja konjeniške policije Ljubljana, je bila danes, 24. septembra 2004, osrednja slovesnost ob 30-letnici ustanovitve Postaje konjeniške policije Ljubljana.

konjiLJ3

Slovesnosti so se poleg vodstva Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in Policijske uprave Ljubljana, udeležili številne policistke in policisti, upokojeni policisti, ki imajo največ zaslug za obstoj in uporabo konjev v slovenski policiji, predstavniki nemške policije iz Wiesbadna ter številni drugi gosti in ljubitelji konj.

konjiLJ1

Pozdravni govor je imel minister za notranje zadeve dr. Rado Bohinc, ki se je policistom konjenikom zahvalil za dosedanje delo in jim zaželel veliko uspehov tudi pri nadaljnjem delu.

V slavnostnem govoru je generalni direktor policije dr. Darko Anželj dejal, da si v slovenski policiji, tako kot v drugih evropskih policijah, ne predstavljamo več policijske organizacije, ki v svojih prizadevanjih za učinkovito policijo ne bi računala na vlogo policistov konjenikov. "Med javnostjo ter policisti konjeniki je nastala posebna vez in povsod kjer se konjeniki pojavijo, so ljudje zadovoljni. Osebno si kot najpomembnejšo prioriteto pri vodenju policije predstavljam nalogo policije, da zagotavlja državljanom in drugim osebam zaščito. Da bomo na vseh področjih, kjer je v naši moči, pomagali ljudem in tako skrbeli za njihovo varno počutje v Sloveniji," je dejal. V nadaljevanju je opozoril, da je slovenska policija ves čas pred izzivom, kako svoje naloge opravljati čim bolj uspešno in učinkovito ob doslednem spoštovanju zakonitosti in strokovnosti in ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. "Slovenska policija mora zasledovati cilj, da se preoblikuje iz mehanizma prisile v servis skupnosti." V nadaljevanju je med drugim še dejal, da je slovenska policija strokovna in profesionalna organizacija, ki pa je velikokrat tarča neobjektivnih ocen. Ob koncu pa je policistom konjenikom čestital za prehojeno pot in jim zaželel uspešno delo v prihodnje.


konjiLJ2

Udeleženci osrednje slovesnosti


Policiste konjenike je pozdravil tudi direktor Policijske uprave Ljubljana Branko Slak, kamor organizacijsko sodi postaja konjeniške policije, ki je pohvalil uspešno delo policistov konjenikov ter poudaril njihovo priljubljenost povsod kjer se pojavijo. "Vseh uspehov pri delu s konji pa ne bi bilo brez ključnih prizadevnih sodelavk in sodelavcev," je še dejal. V nadaljevanju se je zahvalil vsem, ki so s svojim kakovostnim delom pomagali pri uspešnem razvoju in delovanju Postaje konjeniške policije in prispevali k ugledu policije, ne le v Ljubljani, ampak v vsej državi. "Strokovni pristop vodstva enote, izkušnje in načrtno usposabljanje policistov konjenikov so dali rezultate, ki se kažejo v profesionalnem in učinkovitem delu konjenice. S tako zagnanim delom in znanjem pa sem prepričan, da bo postaja slavila še prihodnjo okroglo obletnico," je še dejal.

Na slovesnosti so najzaslužnejšim za obstoj in delovanje Postaje konjeniške policije Ljubljana podelili pohvale in kipce v obliki konjske glave.

konjiLJ6

Priznanje je prejel tudi komandir Postaje konjeniške policije Ljubljana Cveto Možina.


Obiskovalci so si na slovesnosti ogledali tudi več točk, ki so prikazale delo policistov konjenikov, in sicer delo pri varovanju javne prireditve - konji in policisti konjeniki so nastopili opremljeni s posebno zaščitno opremo, postopek pri kršitvi javnega reda in promocijski nastop konjenikov. Glasbeno točko pa so izvedli tudi slovenski lipicanci.

konjiLJ5


Z glasbo je slovesnost obogatil orkester slovenske policije.

Postaja konjeniške policije Ljubljana je imela tudi dan odprtih vrat, kjer so si številni obiskovalci ogledali tudi opremo konj, konjenikov, delovne prostore, oborožitev, vozila in drugo kar rabijo policisti konjeniki za svoje uspešno delo.

konjiLJ4

Prikaz dela policistov konjenikov

konjiLJ7

Konji v pomoč slovenskim policistom