V policiji smo na podlagi analiz uporabe varnostnih pasov ugotovili, da se je ta zmanjšala. V okviru Usmeritev za delo policije na področju varnosti cestnega prometa smo si zastavili dva cilja;

20020307-varnostni-pas

 

  • doseči 85 % uporabo varnostnih pasov na sprednjih sedežih, ne glede na kategorijo ceste, in
  • doseči najmanj 30 % uporabo varnostnih pasov na zadnjih sedežih.

V ta namen smo pripravili akcijo, ki smo jo poimenovali "Slovenija, pripni se!". Potekala bo od 11. do 17. marca na območjih vseh policijskih uprav. Pri izvedbi bodo sodelovali:

  • policija;
  • Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS;
  • zainteresirani mediji (lokalne, regionalne in državne radijske in televizijske postaje, glasila itd.);
  • osnovne šole, vrtci.

V tem tednu bodo policisti pri rednem delu dosledno izvajali nadzor nad uporabo varnostnih pasov. Vodje policijskih okolišev bodo obiskali vse vrtce in osnovne šole, v dopoldanskem in popoldanskem času, ko starši pripeljejo oz. odpeljejo otroke in preverjali uporabo varnostnih pasov.

S svojimi nalogami bodo vključeni tudi policisti specializirane enote za nadzor prometa, ki bodo izvajali nadzor na območjih policijskih uprav, kjer je uporaba varnostnih pasov najslabša (Nova Gorica, Postojna, Ljubljana...) in tam poostreno represivno ukrepali. Prvič pa bodo uporabili tudi novo metodologijo policijskega nadzora, imenovano "PAS".

Na območju Slovenije bo akcijo spremljala demonstracija učinka uporabe varnostnega pasu z "zaletavčkom".

Iz statističnih podatkov o problematiki pri uporabi varnostnih pasov je razvidno, da je bilo v II. polletju leta 2001 skupno število privezanih voznikov in potnikov 81,1 %, privezanih voznikov 81,2 % in privezanih potnikov na sprednjih sedežih 80,8 %. Skupna privezanost v primerjavi s I. polovico leta 2001 je na državnem nivoju za odstotek manjša.

Privezanost potnikov na zadnjih sedežih je 26,8 %, in je še vedno prej izjema kot pravilo.

Z navedenimi aktivnostmi, ki bodo usklajeno potekale na območju vseh policijskih uprav, želimo:

  • ponovno opozoriti na pomen dosledne uporabe varnostnih pasov;
  • čim hitreje in čim bolj se približati ciljem iz usmeritev.


Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu je ob tej akciji pripravil tudi preventivne radijske oglase, ki pozivajo k uporabi varnostnega pasu.

 

PROMET - NEUMNOST

 

Informacijo so pripravili v Sektorju za cestni promet Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave.