Med 11. in 17. marcem 2002 je po celi Sloveniji potekala akcija s področja varnosti cestnega prometa "SLOVENIJA, PRIPNI SE!".

Njen glavni namen je bil, da policija skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije ponovno opozori vse udeležence v prometu na dosledno uporabo varnostnih pasov. V akciji je sodelovalo približno 2.900 policistov, ki so v teh dneh kaznovali 4.994 ljudi, ki niso bili pripeti z varnostnim pasom, in izrekli 437 opozoril.

Policija je svojo dejavnost podkrepila tudi s preventivnimi aktivnostmi. V tem času je 285 vodij policijskih okolišev obiskalo 767 osnovnih šol in vrtcev. Ko so starši pripeljali oziroma odpeljali otroke, so preverjali uporabo varnostnih pasov in jih ob kršitvi opozarjali. Razdelili so 7.000 brošur "Naj se otroci vozijo varno!", ki jih je pripravil Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije.

Učinek uporabe varnostnega pasu so lahko državljani preizkušali tudi z "zaletavčkom". Možnost spusta je izkoristilo približno 1.500 oseb. Preizkusi so potekali na koroškem, celjskem in ljubljanskem območju.

S tem pa akcija ni popolnoma končana, saj se bo izvajanje nekaterih aktivnosti nadaljevalo. Konkretni učinki te akcije in njenih posameznih aktivnostih bodo znani v juliju, ko bo na območju celotne Slovenije opravljeno ponovno štetje uporabe varnostnega pasu.

 

Informacijo so pripravili v Sektorju za cestni promet Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi