Sorodne objave

 

Obeleževanje dneva policije je slovenska policija sklenila v četrtek, 27. junija 2002, z osrednjo svečano akademijo v Slovenski filharmoniji v Ljubljani.


filharmonija01

Med osrednjo slovesnostjo v Slovenski filharmoniji


Ob tej priložnosti sta generalni direktor policije g. Marko Pogorevc in minister za notranje zadeve g. dr. Rado Bohinc podelila najzaslužnejšim predstavnikom policije priznanja organov za notranje zadeve. Med številnimi gosti na slovesnosti je bil častni gost tudi direktor EUROPOLA g. Jürgen Storbeck.


filharmonija02

Minister za notranje zadeve g. dr. Rado Bohinc in ...


V svojem slavnostnem nagovoru je minister g. dr. Rado Bohinc med drugim izrekel priznanje policiji za opravljeno delo ter hkrati opozoril na nekatere dogodke, ki mečejo slabo luč na celotno policijo ter napovedal nove naloge na področju boja proti organiziranemu kriminalu in uresničevanja nacionalnega programa o varnosti v cestnem prometu. V svojem govoru je med drugim tudi pohvalil dobro sodelovanje med policijo in tožilstvom, pozitivni rezultati pa se po njegovih besedah vidni tudi v boju zoper ilegalne prebežnike, saj se je njihovo število v primerjavi z enakim obdobjem lani v Sloveniji zmanjšalo za približno 70 odstotkov. Opozoril je tudi, da so slovenski policisti dosegli pozitivne premike v cestno prometni varnosti ter na področju vključevanja v evropsko in mednarodno policijsko sodelovanje.


filharmonija04

... generalni direktor policije g. Marko Pogorevc med slavnostnim nagovorom.


Generalni direktor policije g. Marko Pogorevc pa je na slovesnosti med drugim poudaril, da ustvarjamo policijo kot moderno in profesionalno organizacijo.

"Policisti smo v službi ljudi, da jih varujemo in ščitimo, da ščitimo in spoštujemo človekove pravice in dostojanstvo. To lahko uresničimo le s strokovnim, zakonitim in etičnim delom. Pri tem pa je zlasti pomembno dobro sodelovanje z vsemi organi pregona, še zlasti z državnim tožilstvom, s katerimi smo ustvarili visoko strokovno sodelovanje.

Vodstvo slovenske policije prilagajanje standardom EU jemlje kot izziv in priložnost, ne le zardi približevanja, temveč predvsem zaradi nas samih. Ponosni smo, da smo kot kandidatka za vstop v EU prvi sklenili sporazum z Europolom, da smo v Evropi razpoznavni in da ne nastopamo kot mlada policija ampak kot policija, ki se lahko s svojimi izkušnjami in znanjem primerja z ostalimi policijami. Postali smo prva država partnerica, ki še ni članica EU, v twinning projektu za učinkovit nadzor državne meje za potrebe prilagajanja hrvaške policije, kar je zagotovo priznanje vsem nam," je med drugim povedal generalni direktor policije in poudaril, da se slovenska policija lahko pohvali tudi z rezultati dela, saj je policija povečala raziskanost kaznivih dejanj, čeprav nekatere odmevnejša še neraziskana kazniva dejanja pomenijo zavezo in nadaljnji izziv. Po njegovih besedah bo morala policija še izboljšati delo na področju preventive in v skupnost usmerjenega policijskega dela. Od države pa pričakuje, da policiji zagotovi ustrezna sredstva za njeno delo. G Marko Pogorevc je na koncu slavnostnega govora izrazil podporo in zaupanje v delo kriminalistične policije ter poudaril, da ta ne bo nasedla nobenim poskusom manipulacije.


filharmonija03

Udeležence svečane akademije je nagovoril tudi direktor EUROPOLA g. Jürgen Storbeck.


Direktoru Europola g. Jürgen Storbeck pa je v pozdravnem nagovoru dejal, da je slovenska policija prva med državami kandidatkami za vstop v EU, ki je postala članica Europola ter poudaril pomen "družin" evropskih policij pri zagotavljanju varnosti evropskih državljanov. Slovenska policija ima po njegovem zelo odgovorno delo, saj preko našega ozemlja, ki je na stičišču najrazličnejših kultur, potekajo tudi najrazličnejše kriminalne poti.


filharmonija05

Podelitev priznanj najzaslužnejšim


filharmonija06

Udeleženci slavnostne akademije


filharmonija07


sprejem kucan

Direktorja EUROPOLA in vodstvo slovenske policije je sprejel tudi predsednik države g. Milan Kučan.
Foto: Tadeja Kuhar

 

 

Besedilo in fotografije Dean Božnik