Po vsej Sloveniji je med 11. In 17 marcem že potekala preventivna akcija "SLOVENIJA, PRIPNI SE!". Z akcijo je policija skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije ponovno opozorila vse udeležence v prometu na dosledno uporabo varnostnih pasov.

V akciji je sodelovalo približno 2.900 policistov, ki so med akcijo izrekli 4.994 denarnih kazni in 437 opozoril.

Kljub izvedbi akcije ter kontinuiranem in doslednem nadziranju uporabe varnostnih pasov skozi celotno leto skoraj 20 odstotkov voznikov in potnikov v osebnih vozilih še vedno ne uporablja varnostnih pasov. Ker varnosti pasovi znanstveno dokazano zmanjšujejo smrtne telesne poškodbe, stopnja uporabe varnostnih pasov pa med potniki in vozniki osebnih vozilih dosega le okoli 80 odstotkov, bo policija v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike ponovila akcijo ?Slovenija, pripni se!?, in sicer med 7. in 12. oktobrom 2002.

V tem tednu bodo policisti opravljali posebej pripravljen poostren nadzor nad uporabo varnostnih pasov. Vodje policijskih okolišev bodo obiskali vse vrtce in osnovne šole, v dopoldanskem in popoldanskem času, ko starši pripeljejo oziroma odpeljejo otroke in preverjali uporabo varnostnih pasov. V akcijo bodo vključeni tudi policisti specializirane enote za nadzor prometa, ki bodo z uporabo posebne metodologije policijskega nadzora, imenovano "PAS", izvajali nadzor na območjih policijskih uprav, kjer je uporaba varnostnih pasov najslabša. Tako bodo zlasti poostreno represivno ukrepali na območjih policijskih uprav Nova Gorica, Slovenj Gradec, Ljubljana, Maribor, Koper.

Z navedenimi aktivnostmi, ki bodo usklajeno potekale na območju vseh policijskih uprav, želi policija še posebej opozoriti na pomen dosledne uporabe varnostnih pasov in povečati stopnjo uporabe varnostnih pasov v osebnih vozilih.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi