Sorodne objave

 

Tretji dan zasedanja 70. generalne skupščine Interpola v Budimpešti so udeleženci sprejeli dve novi resoluciji: o trgovini z ljudmi in o sodelovanju z EUROPOLOM.

Skupno izhodišče nekaterih držav udeleženk konference (ZDA, Nemčija, Čile, JAR…) v razpravah o ilegalnih migracijah in trgovini z ljudmi je bilo, da se posamezne države lahko uspešno borijo proti tej problematiki le tako, da odpravljajo vzroke za ta pojav v svojih državah in da sodelujejo z drugimi. O migracijski problematiki tudi nazorno pričajo podatki, da samo v ZDA trenutno živi od 8 do 9 milijonov, v zahodnoevropskih državah pa od 3 do milijone ilegalnih priseljencev in da to število iz leta v leto še narašča.

Po ugotovitvah Generalnega sekretariata Interpola se organizirane kriminalne združbe vedno bolj usmerjajo na to področje zaradi izjemno velikih dobičkov in relativno majhnem tveganju, da bi bili storilci teh kaznivih dejanj prijeti in obsojeni. Po podatkih Interpola se v tej nezakoniti dejavnosti obrača približno 32 milijard dolarjev na leto. Po Interpolovih ugotovitvah kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s tihotapstvom ljudi, v želji za večjim zaslužkom uporabljajo različne, in vse bolj brutalne pristope. Med drugim so vse pogostejši pojavi ugrabitev otrok in izsiljevanja žensk. Potencialnim migrantom pa obljubljajo boljše življenje in dober zaslužek.

Zelo pomembno je bilo sprejetje Resolucije o sodelovanju z Europolom, saj do sedaj to sodelovanje ni bilo povsem urejeno in je bilo nujno potrebno postaviti pravni okvir. Resolucija obsega tudi predlog konkretnega sporazuma o sodelovanju, tako da je v prihodnje mogoče pričakovati intenzivnejše delo med obema subjektoma. Slovenska udeleženca generalne skupščine g. Dušan Mohorko, direktor Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave in g. Boris Rehar, vodja Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje Uprave kriminalistične policije GPU sta na konferenci srečali tudi z direktorjem Europola g. Jürgenom Storbeckom in imela ločene pogovore na temo sodelovanja naše države z Europolom. Hkrati pa sta do sedaj opravila več dvostranskih pogovorov tudi z drugimi udeleženci generalne skupščine, in sicer z generalnim sekretarjem Interpola g. Ronaldom Noblom ter delegacijami iz Nemčije, Poljske, Velike Britanije, Madžarske, Avstrije, BiH, Italije, Švice in drugimi.


Pripravil: Dean Božnik