Sorodne objave

 

Pešci so ena izmed varnostno najbolj izpostavljenih kategorij prometnih udeležencev in so za vozniki osebnih avtomobilov in potniki v vozilih tretja najpogostejša žrtev prometnih nesreč.

Še posebej pogosto so v prometnih nesrečah udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne, svetli del dneva pa je krajši. Pešci so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil. Kljub temu pa ne smemo zanemariti nesreč, ki se zgodijo zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev. Zlasti starejši so pogosto žrtve prometnih nesreč zaradi napak ali kršitev predpisov, ki jih povzročajo sami. Večina nesreč, ki jih povzročijo starejši s svojimi napakami, so posledica slabšanja psihofizičnih sposobnosti (ožanja vidnega polja, problemov s kratkotrajnim spominom, slabšanjem sposobnosti za oceno hitrosti in oddaljenosti vozil), neustrezne barve oblačil, neuporabe odsevnih predmetov in nenazadnje tudi hoje pod vplivom alkohola. Kako ogroženi so starejši pešci v cestnem prometu pove podatek, da je bilo v zadnjih treh mesecih lanskega leta med pešci 26 žrtev prometnih nesreč, od katerih jih je bilo 17 starejših od 55 let.

Največ tragičnih prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi ob delavnikih in sicer v času od 17. do 24. ure. Za razmeroma varne veljajo sobote in nedelje. Nekoliko presenetljivi so podatki o vremenskih razmerah, v katerih se zgodijo prometne nesreče z udeležbo pešcev. Daleč največ se jih zgodi ob jasnem vremenu. V letu 2000 je ob jasnem vremenu umrlo več kot polovico vseh umrlih pešcev. Zanimivo je, da je bilo znatno manj nesreč, pa tudi posledice so bile blažje ob najbolj neugodnih vremenskih razmerah (megla, deževno, sneg).

Večina prometnih nesreč z najhujšimi posledicami med pešci se zgodi na cestah, ki niso opremljene s pločniki. Med umrlimi pešci pa je tudi veliko alkoholiziranih. Leta 2000 je bila pod vplivom alkohola skoraj tretjina vseh umrlih pešcev, imeli so povprečno 2,38 g alkohola / kg krvi.

Da v zadnjih mesecih letošnjega leta posledice prometnih nesreč med pešci ne bi bile tako hude, bosta policija in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvedla vrsto aktivnosti.

Aktivnosti lahko razdelimo v naslednje skupine:

  • obveščanje javnosti in osveščanje prometnih udeležencev,
  • organizacija poostrenih nadzorov in sicer takrat, ko se zgodi največ prometnih nesreč s pešci in na območjih, kjer se te nesreče pogosto dogajajo,
  • obveščanje policije o pešcih, ki predstavljajo nevernost zase in za druge udeležence v prometu (delavci varnostnih služb, člani kluba "voznik vozniku", občani),
  • obiski predstavnikov policije v domovih za starejše / domovih upokojencev in opozarjanje na pravilna ravnanja pešcev v prometu,
  • razdeljevanje zloženk s preventivno vsebino in odsevnih teles (kresničk, trakov),
  • organizacija razstav otroških slik na temo "udeležba pešcev v prometu" v bankah in zdravstvenih domovi.


Napotki pešcem za varno udeležbo v prometu

  • Vedno hodim po pločniku.
  • Če je cesta brez pločnikov, pa hodim po levi strani. Tako pravočasno opazim vozilo, ki pelje nasproti in se mu lahko pravočasno umaknem,če me ne opazi.
  • Ponoči, v mraku in ob slabši vidljivosti (megla, močan dež, sneženje...)nosim svetla oblačila, kresničko ali izdelke z odsevnimi površinami.