Na slovenskih cestah se je do 30. novembra 2001 zgodilo 35.391 prometnih nesreč (lani v enakem obdobju 35.997), v katerih je umrlo 259 (lani 294) oseb, 2.449 je bilo hudo, 9.021 pa lahko telesno poškodovanih.

Pri načrtovanju aktivnosti na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa vsako leto posebno pozornost namenimo prav decembru. V tem mesecu zaradi pogostih praznovanj namreč izstopajo predvsem kršitve povezane z vožnjo pod vplivom alkohola in mamil.


Podatki o decembrski prometno varnostni problematiki v preteklih letih:

Decembra leta 1997 so vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, povzročili 521 prometnih nesreč. V njih je 5 oseb izgubilo življenje (od tega 4 povzročitelji), 105 oseb pa je bilo telesno poškodovanih. Delež alkoholiziranih povzročiteljev je bil 13,77 %. Decembra leta 1998 so povzročili 326 prometnih nesreč (195 manj kot leto prej). V njih so 3 osebe izgubile življenje (od tega 1 povzročitelj), 61 oseb pa je bilo telesno poškodovanih. 8,8 % povzročiteljev je bilo alkoholiziranih.

Naslednje leto (1999) so vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, povzročili 373 prometnih nesreč (47 več kot leto prej). V njih je le 1 oseba izgubila življenje (udeleženec), 76 oseb pa je bilo telesno poškodovanih. Delež alkoholiziranih povzročiteljev je bil 9,21 %. Lani pa so povzročili 429 prometnih nesreč (56 več kot leto prej). V njih so 4 osebe izgubile življenje (vsi povzročitelji), 102 osebi sta bili telesno poškodovani. 11,96 % povzročiteljev je vozilo pod vplivom alkohola.

Na podlagi izkušenj iz preteklih let predvidevamo, da se lahko varnost v prometu zadnje mesece v letu poslabša tudi zaradi prekomernega uživanja alkohola, zato v policiji načrtujemo dodatne represivne in preventivne aktivnosti, s katerimi želimo preprečiti pričakovano poslabšanje prometno varnostnih razmer:

  • posebno pozornost bodo policisti namenili ugotavljanju vpliva alkohola, pa tudi mamil in psihoaktivnih zdravil pri tistih voznikih, ki bodo vozili prehitro. Že več let namreč ugotavljamo, da so prekoračitve hitrosti tesno povezane prav z vožnjo pod vplivom alkohola;
  • policijske enote bodo svoje aktivnosti poostrile predvsem v tistem času in na tistih cestah, kjer problematika vožnje pod vplivom alkohola in mamil izstopa. Na teh mestih bo mogoče opaziti večje število policistov, nekateri bodo nadzor opravljali tudi v "civilnih" vozilih;
  • glede na izkušnje preteklih let, bomo posebno pozornost namenili petkom popoldan. Ugotavljamo, da pogosto prihaja do prekomernega uživanja alkohola na delovnih mestih pred začetkom prostega vikenda ali praznika. Ker se veliko ljudi na delo pripelje s svojimi vozili, se ne glede na stanje v kakršnem so, odločijo tudi za vožnjo nazaj domov. Možnost povzročitve prometne nesreče je v tem času, zaradi vpliva alkohola ter zaradi gostega prometa namreč še veliko večja kot v večernem ali nočnem času;
  • v prometnih nesrečah, kjer bo ugotovljena stopnja alkoholiziranosti pri povzročitelju 1,1 g/kg ali več, bomo poskušali ugotoviti kraj, kjer je povzročitelj užival alkoholne pijače. V kolikor bomo ugotovili, da alkoholiziranost izvira iz javnega lokala, bomo s strežnim osebjem opravili razgovor ter v primeru ugotovitve prekrška dosledno ukrepali;


Voznikom ponovno svetujemo:

  • v kolikor bodo uživali alkoholne pijače naj za prevoz uporabijo javna prevozna sredstva ali naj vozi oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in ni uživala alkoholnih pijač,
  • upoštevati je potrebno, da alkohol v organizmu ostane še 12 ur po zaužitju. Tako npr. naslednje jutro po uživanju alkohola še vedno nismo popolnoma sposobni za varno upravljanje vozila, pri preizkusu alkoholiziranosti pa je stopnja še vedno lahko nad dovoljeno,
  • dosledno naj upoštevajo vse omejitve hitrosti, pri vožnji pa naj vsi potniki uporabljajo varnostne pasove.


Ne dopustimo, da bi se zaradi popitega kozarca kesali celo življenje ali da bi se nam december 2001 v spomin vtisnil zaradi česa drugega kot prijetnega, sproščenega praznovanja.


Informacijo so pripravili v Sektorju za cestni promet Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave.

 

Miran Koren
Predstavnik policije za stike z javnostmi