Sorodne objave

 

Policist Boris Krajnc iz postaje prometne policije v Ljubljani je od 23. aprila 2007 do 30. septembra 2008 opravljal dela in naloge v mednarodni mirovni misiji UNMIK na Kosovu v enoti za podporo ob posebnih policijskih operacijah v prištinski regiji (Regional Operation Support Unit-Priština). Ob zaključku svojega dela v mirovni misiji je obiskal prometno enoto Kosovske policije, ki skrbi za varnost v cestnem prometu na območju prištinske regije s sedežem v Kosovem Polju.

080430 UNMIK priPristinskihPP

S tamkajšnjimi kolegi je želel izmenjati mnenja in izkušnje na področju skrbi za prometno varnost, še posebej na področju preventive in varstva šolske mladine v cestnem prometu. Ob obisku se je srečal z vodjo oz. kapetanom enote Skenderjem Krasniqijem in s predstavnikom UNMIK-a, Clarencem Nylundom iz ZDA, ki je zadolžen za monitoring in svetovanje na področju cestnega prometa.

Ker je območje, ki ga ta enota pokriva, najgosteje poseljeno na Kosovu (po nekaterih ocenah samo v Prištini in njeni okolici živi okoli 600 do 700 tisoč ljudi), je tudi prometna problematika pereča. Zaradi slabe cestne infrastrukture in nizke ravni kulture obnašanja v cestnem prometu se mora policija močno truditi, da se situacija iz dneva v dan ne poslabšuje. Poleg tega se število vozil na kosovskih cestah nenehno povečuje. Veliko jih je v zelo slabem tehničnem stanju, saj jih zaradi nizkega življenjskega standarda njihovi lastniki ne morejo redno vzdrževati.

Ob tem so najbolj ogroženi šoloobvezni otroci, saj na večini šol ni poskrbljeno za organiziran šolski prevoz otrok. Ker ob cestah ni urejenih pločnikov, prometna signalizacija pa je prav tako pomanjkljiva, so otroci na poti v šolo in domov zelo ogroženi. Dodatno nevarnost predstavljajo redni izpadi javne razsvetljave in semaforjev zaradi težav z oskrbo z električno energijo.

Med svojim obiskom je Kranjc tamkajšnjim policistom pojasnil, da je slovenska policija na področju preventive zelo aktivna. V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu organizira različne akcije in obiske policistov v šolah, da bi otroke naučili pravilnega ravnanja v cestnem prometu. Vplivati pa želijo tudi na njihove starše in tako še povečati varnost v cestnem prometu.

Kapetan prištinske prometne policije se je strinjal, da je treba z vzgojo otrok na področju cestnega prometa začeti že v zgodnji starosti, pri čemer je povedal, da Kosovska policija v sodelovanju z Ministrstvom za transport preko posebne enote, ki deluje v okviru policije in skrbi približanje policijskega dela občanom (Community Policing), takšne preventivne akcije že izvaja in da se tudi zaradi njih varnost kosovskih otrok v cestnem prometu izboljšuje.

Na koncu obiska je policist Boris Krajnc kapetanu Skenderju Krasniqiju izročil veliko odsevnih trakov in kresničk, ki jih bodo policisti kosovske policije ob svojem delu lahko delili otrokom, še posebej na območjih zunaj mest, kjer so najbolj ogroženi. Kapetan se je za kresničke in trakove zahvalil ter obljubil, da bodo prišli v prave roke. Ker enota opravlja svoje naloge na območjih, poseljenih tako z albansko in srbsko kot romsko populacijo, pa bo poskrbel, da bodo med vse tudi pravično razdeljeni.

Besedilo: Boris Krajnc, SLOPOLCON v misiji UNMIK Kosovo