Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci smo predstavili aktivnosti policije na področju gospodarske kriminalitete in korupcije v letu 2009 v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Policija je pri preiskovanju teh kaznivih dejanj v zadnjem obdobju zelo uspešna, številne anonimne prijave pa so dokaz, da v boju proti korupciji sodelujejo tudi državljani.

IMG 6617

 

V. d. generalni direktor policije Janko Goršek je v uvodu predstavil nekaj splošnih podatkov o najvidnejših trenutnih trendih na področju gospodarske kriminalitete.

Obseg obravnavane in s kazensko ovadbo zaključene gospodarske kriminalitete se je po neuradnih podatkih v prvih petih mesecih leta 2009 povečal za 12 %, in sicer na 4.549 obravnavanih kaznivih dejanj v letu 2009 (4.042 v primerjavi z istim obdobjem leta 2008).

Kot posledica storjenih gospodarskih kaznivih dejanj je v prvih petih mesecih leta 2009 nastala velika premoženjska škoda v višini 139,26 milijona evrov, kar je za 185 % več kot leta 2008, ko je ta škoda znašala 49,74 milijona evrov. Porast premoženjske škode na področju gospodarske kriminalitete kaže na usmerjenost policije v obravnavo predvsem težjih gospodarskih deliktov, ki generirajo veliko premoženjsko škodo oziroma korist.

Delež gospodarske kriminalitete v celotni strukturi kriminalitete se je z 10,72 % v letu 2008 povečal na 11,92 %, prav tako se je zaradi gospodarske kriminalitete povečal delež premoženjske škode v strukturi celotne premoženjske škode, in sicer z 32,83 % v letu 2008 na 80,56 % v prvih petih mesecih leta 2009.

IMG 6634

Direktor Uprave kriminalistične policije se je ob tej priložnosti državljankam in državljanom zahvalil za zaupanje in jih ponovno pozval k sodelovanju: "Pozivamo vas, da skupaj s policijo vstopite v akcijo Ustavimo korupcijo, obiščete naše spletne strani in v zagotovljeni anonimnosti opozorite organe pregona na koruptivna dejanja."


Zvočni posnetek izjave direktorja Uprave kriminalistične policije mag. Aleksandra Jevška (mp3) 


Mag. Aleksander Jevšek je povedal, da so policisti v prvih petih mesecih letos obravnavali 970 kaznivih dejanj poslovne goljufije (720 v prvih petih mesecih leta 2008), kar 215 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic (89 v prvih petih mesecih leta 2008) in 220 kaznivih dejanj davčne zatajitve (184 v prvih petih mesecih leta 2008).

V policiji ugotavljamo, da se je občutno povečala višina protipravno pridobljene premoženjske koristi zaradi davčnih zatajitev, in sicer je v prvih petih mesecih letos znašala 84.201,73 milijona evrov (v primerljivem obdobju lani pa 76.579,28 milijona evrov). Opisano povečanje je po Jevškovih besedah posledica predvsem večjega števila obravnavanih kaznivih dejanj davčne zatajitve, ki se izvršujejo skozi t. i. missing traderje oz. nedelujoče gospodarske družbe.

Dejal je, da na področju izvrševanja kaznivih dejanj davčnih zatajitev zaznavamo organizirane kriminalne združbe, ki so se specializirale za izvrševanje teh kaznivih dejanj, zato lahko tudi v Sloveniji govorimo o organiziranem gospodarskem kriminalu: "Na tem področju storilci kaznivih dejanj izkoriščajo relativno liberalno zakonsko ureditev ustanavljanja gospodarskih družb. Verjetno pa ni treba posebej poudarjati, kakšno škodo javnim financam povzročajo ta dejanja, kar posledično čutijo vsi državljani."

Poleg tega je zaradi oškodovanja upnikov v prvih petih mesecih letos nastalo za 7.189,62 milijona evrov škode (v primerljivem obdobju lani 6.637,37), zaradi goljufij pa 7.661,16 milijona evrov škode (v primerljivem obdobju lani 4.151,59).

Druge trende gospodarske kriminalitete zaznamujeta gospodarska in finančna kriza. Tako se kriminalistična policija pretežno ukvarja s preiskovanjem kaznivih dejanj zlorabe položaja, oškodovanja upnikov in poslovnih ter ostalih goljufij.


Anonimna prijava korupcije


Za področje preiskovanja korupcije je direktor Uprave kriminalistične policije povedal, da je policija v prvih petih mesecih zaznala in obravnavala že 65 primerov t. i. čistih korupcijskih kaznivih dejanj in poleg tega 32 primerov kaznivih dejanj z elementi korupcije. V okviru tega so policisti v prvih petih mesecih na okrožno državno tožilstvo podali kazenske ovadbe za 24 čistih korupcijskih kaznivih dejanj in 10 kaznivih dejanj z elementi korupcije.
Ob tem še preiskujemo tudi 10 primerov t. i. čiste korupcije in 7 kaznivih dejanj z elementi korupcije iz leta 2008. Gre za primere, ki jih zaradi zahtevnosti nismo mogli zaključiti že v letu 2008.

Uprava kriminalistične policije je po vzpostavitvi anonimne e-prijave korupcijskih kaznivih dejanj, od 9. aprila do 21. maja 2009, na anonimni elektronski naslov prejela 101 anonimno prijavo korupcije, na anonimno telefonsko številko 080 - 1200 pa sedem anonimnih prijav.

Kot je povedal Jevšek, smo po preučitvi v Upravi kriminalistične policije v nadaljnjo preveritev policijskim upravam odstopili 35 prijav. V dvanajstih primerih so se prijave nanašale na druge oblike gospodarskega kriminala. Skoraj polovica vseh prijav torej vsebuje indice o sumih kaznivih dejanj. V ostalih primerih vsebine prijav ne vsebujejo elementov uradno pregonljivih kaznivih dejanj. Te prijave poskušamo naknadno še dodatno preveriti (z novimi e-prijavami idr.).

Nazadnje je direktor Uprave kriminalistične policije mag. Jevšek poudaril, da "misli policija zelo resno" na področju odkrivanja gospodarskega kriminala in korupcije in da "tudi v prihodnje ne bomo popuščali niti za milimeter". Dodal je še, da je zadovoljen: "Naša akcija, ki jo vodimo pod geslom Ustavimo korupcijo, se je 'prijela', celo nad pričakovanji, kar dokazuje, da državljanke in državljani ne toleriramo korupcije!"

IMG 6620

Anonimna prijava korupcije

Anonimni telefon 080 - 1200