Sorodne objave

 

Na Malti je med 11. in 13. majem potekala 40. regionalna evropska konferenca Interpola, ki se je je udeležil tudi predstavnik slovenske policije Dušan Kerin, sicer vodja Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

IMG 1716

V uvodu konference sta tako predsednik Interpola Khoo Bogn Hui kot tudi generalni sekretar Interpola Ronald K. Nobel izpostavila, da je evropska regija gonilna sila organizacije, kar dokazuje veliko število projektov oz. iniciativ na področju pravosodja in notranjih zadev, kot so EAW, SIS II, Prüm, Švedska iniciativa, pa tudi poglobljeno sodelovanje v okviru Europol-a, Eurojust-a, Frontex-a, Sveta EU itd.

Nobel je v svojem govoru poudaril predvsem pomen izmenjave podatkov in njihove razpoložljivosti za vse države. Predstavil je tudi informacijo, da je svetovna nogometna zveza FIFA donirala Interpolu 20 milijonov evrov. Interpol se namreč financira tudi z donacijami.

Na konferenci je bilo obravnavanih več različnih vsebin, ki so se nanašale na Interpolove izkušnje v okviru množičnih prireditev, ukrepe v okviru priprav na Olimpijske igre, ki bodo naslednje leto, pripravo Ukrajine na Evropsko nogometno prvenstvo 2012, sodelovanje Interpola z EU, kriminaliteto na področju ponarejanja farmacevtskih izdelkov, morsko piratstvo, usposabljanje na področju boja proti terorizmu, borbo proti organiziranim potujočim kriminalnim združbam itd. 

IMG 1718

Predstavnik slovenske policije Dušan Kerin (skrajno levo)


Dušan Kerin je na konferenci predstavil ukrepe Slovenije za zagotovitev kvalitete slovenskih podatkov v Interpolovi podatkovni bazi. Spregovoril je o primerjavi nacionalne baze podatkov in baze podatkov Interpola ter razlikah med njima, preverjanju, ali se vsi razpisi, ki so v Interpolovih bazah podatkov, nahajajo tudi v nacionalni bazi, zaprosilih za izbris podatkov iz Interpolovih baz itd. V nadaljevanju je predstavil tudi težavo, ki se pojavlja zaradi nekonsistentnosti podatkov posameznih držav članic, saj obstaja več deset tisoč neveljavnih razpisov v bazi ukradenih motornih vozil (SMV – stolen motor vehicle). Poleg tega se pojavljajo tudi težave z uporabo razpisov v SMV za izvajanje prikritega nadzora, pri vnosu vozil v SMV zaradi neplačanih denarnih kazni za prekrške, neodzivnosti držav, ki so lastnice razpisa, itd.

Na konferenci so bili predlagani različni ukrepi za izboljšanje stanja, in sicer naj bi se  razpisovanje, modificiranje in preklic podatkov centraliziral, sistemi naj bi se integrirali, tako da bi se z izbrisom podatka iz nacionalne baze samodejno izbrisal tudi podatek iz SIS in SMV. Naključno bi se opravljale tudi kontrole baz podatkov, udeleženci konference pa so predlagali tudi intenzivnejši nadzor organa za varstvo osebnih podatkov.

Konferenca na Malti je bila priložnost tudi za izvolitev novih članov v Evropski komite Interpola. Predstavnico Portugalske Ano Duarte in predstavnika Nizozemske Pietra Jaap Aalbersberga, ki jima je mandat potekel, sta zamenjala predstavnik Francije Jean-Jacques Colombi in predstavnica Švedske Elenor Groth.

V zaključku je bil predstavljen še poslovni načrt Interpola, ki so ga skupaj s petimi priporočil (o Interpolovem preventivnem programu zoper uporabo kemičnega, biološkega, radiološkega in nuklearnega orožja; vzpostavitvi mednarodne strategije na področju boja proti morskem piratstvu; povečanju skupne rabe Evropskega pripornega naloga za prijetje in predajo in mednarodne tiralice; vzpostavitvi postopkov in nacionalnih kontaktnih točk za zbiranje in hranjenje materiala v zvezi z zlorabami otrok in o vzpostavitvah mednarodne multidisciplinarne skupine za boj proti ponarejanju farmacevtskih izdelkov) soglasno sprejeli.

Ob koncu je bil potrjen tudi gostitelj 41. regionalne evropske konference Interpola, ki bo naslednje leto v Izraelu, za leto 2013 pa je svojo kandidaturo že napovedala Madžarska.