Sorodne objave

 

Predstavniki slovenske policije in državnega tožilstva so danes, 7. julija 2009, na novinarski konferenci v Trstu predstavili vlogo slovenskih policistov v uspešno zaključeni mednarodni preiskavi kriminalne združbe, ki je tihotapila orožje in prepovedane droge.

Na novinarski konferenci na sedežu Anti-Mafia District Directorate of Trieste so poleg predstavnikov italijanskega državnega tožilstva in policije (karabinjerjev) ter policije s Kosova sodelovali tudi predstavniki slovenske policije in državnega tožilstva: mag. Aleksander Jevšek, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, Slavko Koroš, vodja Sektorja za organizirano kriminaliteto v UKP GPU, in Blanka Žgajnar, vodja Skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu.

foto3


Slovenska policija je identificirala štiri kriminalne združbe, ki so z območja Kosova organizirale ilegalne transporte prepovedane droge in orožja.

Preiskovanje kriminalnih združb ob usmerjanju pristojnih državnih tožilstev in hkratnem sodelovanju tujih varnostnih organov (predvsem Italije, Švice, Bosne in Hercegovine ter Kosova) je potekalo od začetka leta 2007. Slovenska policija je pri tem izvajala prikrite preiskovalne ukrepe, ki jih določa slovenski Zakon o kazenskem postopku. Zadnja od teh kriminalističnih operacij je bila zaključena junija 2009.

V vseh kriminalističnih operacijah je treba poudariti odlično sodelovanje z italijanskimi varnostnimi organi, predvsem karabinierji ROS Udine, in odlično sodelovanje med pristojnimi državnimi tožilstvi Slovenije, Italije in specialnim tožilstvom na Kosovu (EULEX).

Skupna količina zaseženega heroina, ki je bila zasežena v vseh štirih kriminalističnih operacijah na območjih Italije, Švice in Slovenije, presega 110 kilogramov. Poleg tega so kriminalisti zasegli tudi več kokaina, in sicer v skupni količini več kot  600 gramov, 1 kg hašiša ter več kosov orožja, predvsem pištol, avtomatskih pušk, bomb, dušilcev poka, ter večjo količino nabojev oz. streliva za strelno orožje.

V teh kriminalističnih operacijah je slovenska policija zoper 28 osumljencev podala kazenske ovadbe zaradi utemeljenega suma, da so izvršili skupno 39 kaznivih dejanj s področja prometa s prepovedanimi drogami in orožjem. Pristojna sodišča so zoper 16 osumljenih članov obravnavanih kriminalnih združb odredila sodne pripore. Ena od omenjenih štirih zadev je bila že razsojena na prvi stopnji, in sicer so bili  trije obdolženci obsojeni na zaporne kazni v dolžini 8, 5 in 4 leta.

foto6


Nesporno dejstvo je, da je k tolikšnemu uspehu v smislu identifikacije članov kriminalnih združb, zasegov prepovedanih drog in orožja pripomoglo odlično in neposredno sodelovanje tako med italijansko in slovensko kriminalistično policijo kot tudi sodelovanje med pristojnimi državnimi tožilstvi Slovenije, Italije in specialnim tožilstvom na Kosovu (EULEX).

S skupnim, mednarodno usklajenim in načrtnim izvajanjem ukrepov slovenske policije in tožilstva smo dosegli pomemben uspeh na področju boja zoper mednarodni organizirani kriminal. Uspeli smo identificirati več kriminalnih združb in članov teh kriminalnih združb, zoper katere smo zbrali potrebna obvestila in dokaze, na podlagi katerih so bili tudi priprti. S tem smo jim onemogočili, da bi nadaljevali s kriminalnimi dejanji, dejavnost teh organiziranih kriminalnih združb pa bistveno ohromili.

Slovenijo sicer na področju tihotapljenja prepovedanih drog, orožja, eksploziva, ljudi in visoko obdavčljivega blaga zaznamuje predvsem njen geostrateški položaj. Čez ozemlje Slovenije poteka namreč t. i. balkanska pot, po kateri tuje in domače kriminalne združbe tihotapijo najrazličnejšo blago, predvsem prepovedano drogo (heroin). Pri tihotapljenju uporabljajo storilci najrazličnejše metode, med drugim tihotapijo blago čez "zeleno mejo", s pomočjo prirejenih oz. ponarejenih listin ter skrivanjem predmetov v prirejene bunkerje ter votle dele vozil.

Največ heroina v Evropo prihaja iz Afganistana, kjer skupine organiziranega kriminala obvladujejo njegovo proizvodnjo, ki se večinoma odvija v območjih z omejenim vladnim nadzorom. Pomembno vlogo v trgovini s heroinom na poti do EU imajo turške in albanske organizirane kriminalne združbe, ki delujejo na območju med državami pridelovalkami opija in državami porabnicami v Evropi ter imajo v teh državah vzpostavljene pomembne stike.

 

Informacija za javnost v angleščini (Press release in English

Prezentacija v italijanščini (Operazione Gasoline