Sorodne objave

 

Med 19. in 23. septembrom 2011 so v okviru programa EU TAIEX predstavniki gruzijske policije obiskali slovenske kolege.

5

 Z leve: Alexander Chkuaseli, odpravnik poslov na gruzijskem veleposlaništvu v Ljubljani, Lasha Giorgidze, Borut Selan, George Mezvrishvili,Tamar Salukvadze in Darko Ledinšek pred stavbo Uprave kriminalistične policije


Študijski obisk je bil namenjen predvsem seznanjanju z neposrednim dostopom nacionalnih policij do podatkovnih baz Interpola. Obiska so se iz gruzijskega nacionalnega centralnega biroja Interpola udeležili vodja biroja Lasha Giorgidze in kontaktni oficir George Mezvrishvili ter Tamar Salukvadze iz sektorja za mednarodne odnose gruzijskega notranjega ministrstva.

3

Lasha Giorgidze in direktor Uprave kriminalistične policije dr. Jurij Ferme


Med obiskom so se gostje podrobno seznanili z organizacijo mednarodnega policijskega sodelovanja v Sloveniji in s projektom integracije podatkovnih zbirk Interpola v nacionalni policijski sistem, ki ga je Slovenija izvedla aprila 2009. Hkrati pa so tudi gruzijski policisti slovenskim kolegom predstavili organizacijo in delo gruzijske policije ter aktivnosti njihovega nacionalnega centralnega biroja Interpola.

1

Obisk v Službi za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje


Glavnina aktivnosti je potekala v Sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje, in sicer v Oddelku Interpol, gruzijski kolegi pa so obiskali tudi Službo za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje notranjega ministrstva, Sektor za mednarodne policijske operacije Službe generalnega direktorja policije in Sektor mejne policije v Upravi uniformirane policije, kjer so se seznanili z vlogo in nalogami posameznih služb. Obiskali so tudi policiste Policijske postaje Bled.

2

Skupaj z vodjo Sektorja mejne policije Melito Močnik pred stavbo Specializirane enote za nadzor državne meje

4

 Pred Policijsko postajo Bled


V popoldanskem času smo kolegom predstavili nekatere lepote naše države in jih med drugim odpeljali tudi na ogled Bohinja.

6

Obisk Bohinja

7

Pri slapu Savica v Bohinju