Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev, ki bo potekal v začetku prihodnjega leta. Občinske uprave pa morajo svoje redarje na to izpopolnjevanje prijaviti vsaj 30 dni prej.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 24/2011),
Policijska akademija razpisuje obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev.


Čas in kraj izvajanja

Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev bo potekalo v prostorih Policijske akademije na Rocenska 56 v Ljubljani, in sicer od 9. do 12. januarja 2012. Preizkusa znanja bo predvidoma 24. januarja 2012.

Vključitev v usposabljanje

V Program obdobnega izpopolnjevanja se lahko vključi kandidat, ki je opravil preizkus strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog občinskega redarja/redarke ter se s tem usposobil za opravljanje del in nalog občinskega redarja/redarke.

 

Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek obdobnega izpopolnjevanja. Pošlje jo na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar – obdobno izpopolnjevanje".

 

Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon in e-naslov),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, naslov, telefon in e-naslov).

Obrazec za prijavo na obdobno izpopolnjevanje 

 

Prijava na obdobno izpopolnjevanj pomeni tudi prijavo na preizkus znanja, ki je organiziran vsaj 14 dni po zaključenem izpopolnjevanju.

O razvrstitvi bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na izpopolnjevanje. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

Policijska akademija je omejila vpis na 20 kandidatov v posamezno izvedbo. Če v posamezno izvedbo ne bo prijavljenih najmanj 13 kandidatov, se program ne izvede.

Program obdobnega izpopolnjevanja občinskih redarjev obsega 32 ur (4 dni). Kandidati morajo po končanem izpopolnjevanju pristopiti še k preizkusu znanja.

 

Dodatne informacije o razpisu dobite pri Slavici Gostiša na telefonski številki 01 514 70 76.