Sorodne objave

 

Policisti Specializirane enote za nadzor prometa in policisti postaj prometnih policij iz Ljubljane, Postojne in Kopra so v okviru mednarodnega policijskega sodelovanja na področju varnosti cestnega prometa, ki poteka pod okriljem Evropske zveze prometnih policij TISPOL, 24. julija 2009 izvedli poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov ter njihovih voznikov.

IMG 1356

Velike razdalje, na katerih se opravljajo prevozi, imajo pogosto za posledico prekoračitev dovoljenega časa vožnje voznikov teh vozil. Vozniki ob tem velikokrat vozijo preko zakonsko določenih časovnih limitov. Utrujen voznik pa posledično pomeni grožnjo tako za varnost potnikov kot tudi drugih udeležencev v prometu.

Slovenska policija je v prizadevanju za izboljšanje varnosti cestnega prometa izjemno aktivna tudi na mednarodnem področju, saj sodeluje s številnimi mednarodnimi organizacijami, ki so povezane z varnostjo v cestnem prometu. Med organizacijami, s katerimi policija na področju varnosti cestnega prometa sodeluje najtesneje, je Evropska zveza prometnih policij (European Traffic Police Network - TISPOL).

Med nadzorom, ki je istočasno potekal v več evropskih državah, je bilo v Sloveniji ustavljenih in kontroliranih 194 vozil. Policisti so ugotovili 22 kršitev cestnoprometnih predpisov. Največ je bilo kršitev časa trajanja vožnje in kršitev, povezanih z delovanjem tahografa.

Pri kar štirih voznikih je bilo ugotovljeno, da so imeli v organizmu alkohol. Najvišja stopnja alkohola v organizmu je znašala 0,52 miligramov v litru izdihanega zraka.

Hitrost je prekoračilo šest voznikov. 

IMG 3722

V poostrenem nadzoru mednarodne akcije so sodelovali tudi inšpektorji Prometnega inšpektorata Republike Slovenije, cariniki mobilne enote za zatiranje tihotapstva Generalnega carinskega urada in delavci podjetja Cestel d. o. o., ki na podlagi koncesije izvaja tehtanje motornih vozil.


Specializirana enota za nadzor prometa

Preventivni nasveti za varnost v cestnem prometu