Sorodne objave

 

Na Generalnem sekretariatu Interpola v Lyonu v Franciji je 5. in 6. decembra 2011 potekalo 59. zasedanje Evropskega komiteja Interpola, ki se ga je v vlogi predsedujočega udeležil tudi predstavnik slovenske policije Borut Selan, vodja oddelka Interpol v Sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje Uprave kriminalistične policije.

HRN6403

Selan

Evropski komite je izvršilni organ Interpola v naši regiji, ki ga sestavlja osem članov, predstavnikov Nacionalnih centralnih birojev Interpola, ki so izvoljeni za štiriletni mandat in se srečujejo trikrat na leto. Evropski komite je odgovoren za obravnavo, posvetovanje ter preučevanje strategij, politik in praktičnih zadev, ki izhajajo iz sodelovanja v boju proti kriminaliteti v evropski regiji, in podaja priporočila Evropski regionalni konferenci, ki je najvišji upravljavski organ organizacije v evropski regiji.

1

Udeleženci so med dvodnevnim zasedanjem obravnavali več tem, in sicer je razprava tekla o ukrepih za zagotovitev kakovosti oziroma zanesljivosti podatkov v podatkovnih bazah Interpola, posodobitvi vprašalnika, ki podaja informacije o tem, katere podatke lahko države pridobijo v okviru policijskega sodelovanja in za katere je treba zaprositi na podlagi zaprosila za mednarodno pravno pomoč. Strokovnjaki so spregovorili tudi o novem AFIS sistemu Interpola, ki bo po vzpostavitvi vmesnika in povezav med ustreznimi sistemi v državah omogočal neposredne avtomatske primerjave prstnih odtisov, o sodelovanju med Interpolom in Europolom, o aktivnostih Interpola na ravni Evropske unije itd.

HRN6409

Z leve: Generalni sekretar Interpola Ronald K. Noble, pomočnica direktorja sodne policije Francije in podpredsednica Interpola za Evropo v Izvršnem komiteju Interpola Mirelle Bellestrazzi in Borut Selan, predsedujoči Evropskemu komiteju Interpola


Zasedanja so se udeležili delegati Evropskega komiteja, in sicer predstavniki Makedonije, Italije, Litve, Francije, Slovaške, Švedske in  Slovenije, ter delegatki Izvršnega komiteja Interpola Ballestrazzi in Palo. Prav tako so se zasedanja udeležili predstavniki Generalnega sekretariata Interpola, predstavnik posebnega predstavništva Interpola pri EU v Bruslju, uradnik za zvezo Interpola pri Europolu in Uradnik za zvezo Europola pri Interpolu. Predstavnik Slovenije v komiteju, v skladu z odločitvijo vodij Nacionalnih birojev Interpola Jugovzhodne Evrope poleg slovenskih predstavlja tudi interese Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Albanije.