Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Janko Goršek se med 23. in 24. januarjem 2012 udeležuje konference šefov policij Podonavske regije v Münchnu.

Srečanje predstavlja del aktivnosti t.i. Strategije Evropske unije za Podonavje (Podonavska strategija), namenjene poglabljanju sodelovanja med državami in drugimi akterji v Podonavju (Nemčije, Avstrije, Češke, Slovaške, Madžarske, Slovenije, Romunije, Bolgarije, Hrvaške, Srbije, BiH, Črne gore, Moldavije in Ukrajine) s ciljem krepitve trajnostnega razvoja in konkurenčnosti tega dela Evrope. Strategija predvideva tesnejše sodelovanje v okviru enajstih prioritetnih področjih sodelovanja, med katere sodi tudi sodelovanje za zagotavljanje varnosti in preprečevanje organiziranega kriminala ter hudih kaznivih dejanj.

Podonavska

Foto: Bavarsko ministrstvo za notranje zadeve

Konferenca šefov policij Podonavske regije v Münchnu je namenjena pregledu situacije v celotni Podonavski regiji na področju kriminalitete in predstavitvi projektov ter predlogov v okviru 11. prioritetnega področja, v katerih slovenska policija že sodeluje in bo sodelovala tudi v prihodnje. Tako je bil na konferenci med drugim predstavljen projekt EACT (European Anti Corruption Training), v katerem Slovenija (Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije) skupaj z Avstrijo (BAK – Zvezni urad za boj proti korupciji pri Ministrstvu za notranje zadeve Republike Avstrije) in Slovaško (Urad za boj proti korupciji Ministrstva za notranje zadeve Republike  Slovaške) sodeluje kot partnerska država. Projekt bo trajal dve leti in bo zajemal dve konferenci ter tri tematske delovne skupine. Delovno skupino »Preventiva« bo vodila Slovenija, prav tako pa bo zaključna konferenca projekta leta 2013 v Sloveniji. Prav aktivno sodelovanje v EACT projektu lahko prepoznamo kot pomemben doprinos slovenske policije k razvoju 11. prioritetnega področja Podonavske strategije. Na konferenci je s predstavitvijo ocene ogroženosti s strani organiziranega kriminala za Podonavsko regijo, sodeloval tudi EUROPOL.

Ob robu konference se je generalni direktor slovenske policije Janko Goršek srečal še s predsednikom bavarske deželne policije Waldemarjem Kindlerjem. Sodelovanje z Bavarsko, vse od oblikovanja stalne mešane bavarsko-slovenske komisije, poteka zelo dobro, zlasti pri izmenjavi izkušenj in znanj v obliki delavnic, seminarjev in usposabljanj. Vsako leto se pripravi in uskladi program sodelovanja med obema policijskima organizacijama. Tematike so vezane na aktualne operativne potrebe posameznih enot policije. Tovrstno sodelovanje se je izkazalo za zelo koristno, saj je bilo do sedaj realiziranih večino načrtovanih aktivnosti. Bilateralno srečanje je tako predstavljalo tudi priložnost, da sta se oba šefa policij dogovorila o programu sodelovanja za letošnje leto. 

danube2