Sorodne objave

 

Pešci so najšibkejša in tako tudi ena med najbolj ogroženimi kategorijami udeležencev v cestnem prometu. Za večjo varnost lahko največ naredi vsak sam. Da pa bo res tako, je pomembno, da spremenimo mišljenje, navade in obnašanje, tako pešci kot vozniki.

Prvi del letošnje akcije za večjo varnost pešcev bo potekal med 6. in 12. februarjem, drugi del pa prvi teden oktobra. Časovno je tako zajeto obdobje daIjših noči in slabše vidljivosti, ki je za pešce še posebej nevarno. Načrtovana je vrsta aktivnosti za večjo prometno varnost v Sloveniji, ki jih bo poleg nosilca akcije - tj. Javne agencije RS za varnost prometa, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu - in drugih izvajala tudi policija.

IMG_0013

Številne aktivnosti AVP - SPV, SPV Občine Pivka, Slovenskega Karitasa in seveda policije so bile predstavljene danes, 3. februarja 2012, na novinarski konferenci.
IMG 0019

Predstavnik Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Matjaž Leskovar je med drugim dejal, da so naše aktivnosti usmerjene k dvema ciljema, in sicer zmanjšanju števila prometnih nesreč in teže posledic nesreč ter z opozorili in nasveti vplivati na ljudi, da uporabljajo odsevna telesa. Predvsem otroci in starejši, ki sta kategoriji udeležencev v prometu, ki so najpogosteje žrtve prometnih nesreč.

V lanskem letu je delež umrlih pešcev znašal približno 15 % (ali 21 ljudi).


"Vsak od nas se slej ali prej znajde v vlogi pešca in pomembno je, da se zavemo nevarnosti, da smo lahko že naslednji trenutek udeleženi v prometni nesreči. V predvsem zimskih mesecih, ko je dan krajši, je še zlasti pomembno, da bodisi že s svetlejšimi oblačili, predvsem pa z odsevnimi telesi, opozorimo voznike motornih vozil nase. In seveda z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov," je dejal Leskovar. Tj. da uporabljamo površine, namenjene pešcem (pločniki), tam, kjer jih pa ni (običajno izven naselja), pa hodimo po levi strani vozišča.


Zvočni posnetek izjave Matjaža Leskovarja (mp3)  


Policisti bomo v času preventivne akcije naloge izvajali pretežno na tistih območjih in odsekih, kjer se pešci največkrat pojavljajo. Pozorni bomo tako na pešce kot tudi na voznike motornih vozil, ki s svojim ravnanjem pešce velikokrat ogrožajo. Ugotavljali bomo torej kršitve cestnoprometnih predpisov, ki so povezani s pešci, zlasti na prehodih za pešce. Pa tudi kršitve neupoštevanja omejitve hitrosti v naselju, ker je hitrost eden od pomembnih dejavnikov pri nastanku posledic, če pride do trčenja v pešca.

V zadnjih letih policisti opažamo veliko športnikov, natančneje tekačev, ob cestah. Tudi njih želimo opozoriti na to, da pri svojih aktivnostih uporabljajo svetl(ejš)a oblačila in odsevna telesa ter, če je možno, tudi kakšno lučko. S tem bodo naredili veliko za svojo varnost in hkrati omogočili voznikom, da jih hitreje opazijo.

IMG 0030

Leskovar je poudaril še, da bodimo starejši vzor vsem mladim. Z lastnimi dejanji jih naučimo odgovornega vedenja v prometu. Mogoče jim to kdaj reši življenje. Zagotovo nam bodo hvaležni.