Sorodne objave

 

Policisti svoje naloge opravljamo tudi na smučiščih. Predvsem takrat, ko so ta bolje obiskana, to je med vikendi, prazniki, počitnicami in ko se na smučiščih ali ob njih odvijajo prireditve. Zato vsaj enkrat letno izvajamo usposabljanje za delo policistov na smučiščih.

V tej smučarski sezoni je enodnevno usposabljanje v dveh skupinah potekalo 9. in 10. februarja 2012 v Kranjski Gori. Udeležilo se ga je skupaj 41 policistov, dva predstavnika Policijske akademije in trije inšpektorji iz Inšpektorata RS za  notranje zadeve.

IMG 0005

 

IMG 9996

Osnovni namen tega usposabljanja je ustrezna priprava policistov za izvajanje pooblastil oz. nalog policije na smučišču. Potrebno znanje in veščine za delo na smučiščih so policisti smučarji obnovili najprej teoretično, potem pa tudi v skupinskih vajah in demonstracijah na smučišču. Urili so se na štirih različnih točkah na smučišču Dolenčev rut oz. v njegovi bližini.

Neposredni nadzor nad varnostjo in zagotavljanjem reda na smučišču izvajajo nadzorniki smučišča. Vlogo policije na smučiščih lahko razdelimo v tri sklope:
  • preventivno delo: policisti na smučiščih opozarjajo smučarje na spoštovanje predpisov, svetujejo, kako poskrbeti za lastno varnost in varnost drugih, ter opozarjajo na zaščito lastnine;
  • obravnava kršitev: policisti obravnavajo prekrške s področja Zakona o varnosti na smučiščih in druge prekrške, ki so v pristojnosti policije;
  • obravnava nesreč: policisti obravnavajo nesreče na smučiščih, v katerih je bila vsaj ena oseba huje telesno poškodovana ali je izgubila življenje.

IMG 0069

Usposabljanje je organizirala Generalna policijska uprava. Vodil ga je Alojz Sladič iz Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije, izvajalci pa so bili tudi predstavniki različnih služb Policije (Uprave kriminalistične policije, Letalske policijske enote Uprave za policijske specialnosti, Policijske akademije in Policijske uprave Ljubljana) in Ministrstva za notranje zadeve (Direktorat za policijo in druge varnostne vede in Inšpektorat RS za notranje zadeve) ter Ministrstva za promet.


Zvočni posnetek izjave Alojza Sladiča (mp3) 


Temeljna izhodišča za delo policista na smučišču so preventivno delovanje z ozaveščanjem in opozarjanjem, sodelovanje oz. neposredno delo z nadzorniki smučišč in inšpektorji IRSNZ ter odkrivanje in ustrezna obravnava hujših kršitev. Pri usposabljanju smo velik poudarek namenili ogledu kraja nesreč na smučiščih. Do teh kljub vsem prizadevanjem še vedno prihaja.

V smučarski sezoni 2010/2011 je policija obravnavala 25 nesreč z lahkimi in 41 nesreč s hudimi telesnimi poškodbami ter 2 nesreči s smrtjo. V letošnji smučarski sezoni (natančneje: v obdobju od 1. novembra lani do 31. januarja 2012) pa je policija obravnavala 4 nesreče z lahkimi in 10 s hudimi telesnimi poškodbami.

IMG_0031

Med 18. in 26. februarjem 2012 bo policija izvedla poostren nadzor nad spoštovanjem predpisov iz pristojnosti policije na smučiščih in poostren nadzor nad zakonito uporabo vozil v naravnem okolju. Obdobje sovpada z zimskimi šolskimi počitnicami.

IMG 0039

Z različnimi aktivnostmi, tako preventivnimi akcijami kot poostrenimi nadzori, poskušamo doseči, da bi bilo kršitev in nesreč na snegu čim manj. Za lastno varnost in varnost drugih smo na prvem mestu odgovorni sami! Najpomembnejši sta samodisciplina in odgovorno ravnanje vseh udeležencev.

Vsak smučar mora dobro poznati ukrepe za varno smučanje in 10 osnovnih FIS pravil, pa tudi znake, s katerimi so opremljena smučišča. Slednje morajo poznati vsi udeleženci zimske smuke, tudi deskarji, sankači ali le sprehajalci. Smučanje je lahko veselo in varno le, če so uporabniki smučišč dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, odgovorni, poznajo mednarodno veljavna vedenjska pravila in jih tudi dosledno upoštevajo.


Le varna smuka je užitek - nasveti policije za večjo varnost na smučišču