Sorodne objave

 

Policisti bomo med 18. in 26. februarjem 2012 na smučiščih poostreno nadzirali spoštovanje predpisov, ki so v pristojnosti policije.

Obdobje sovpada z zimskimi šolskimi počitnicami, ko bo na smučiščih veliko otrok in mladostnikov. Da bi čim bolje poskrbeli za njihovo varnost in varnost drugih obiskovalcev smučišč, bomo policisti zato pozorni predvsem na smučarje, ki smučajo pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc, nadzirali pa bomo tudi zakonito uporabo vozil v naravnem okolju. Z različnimi aktivnostmi, tako preventivnimi akcijami kot poostrenimi nadzori, poskušamo namreč doseči, da bi bilo kršitev in nesreč na snegu čim manj.

smuka04

Policija ima pooblastila, ki se nanašajo na ugotavljanje kršitev reda na smučiščih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil in obravnavanje nesreč na smučišču, v katerih se je nekdo hudo telesno poškodoval ali umrl. Drugače pa policija tudi na smučiščih opravlja splošne naloge varovanja življenja in premoženja ljudi.

Pooblastila policistov na smučišču

smuka07

Za lastno varnost in varnost drugih smo na prvem mestu odgovorni sami! Vsak smučar mora dobro poznati ukrepe za varno smučanje in 10 osnovnih FIS pravil, pa tudi znake, s katerimi so opremljena smučišča. Smučanje je lahko veselo in varno le, če so uporabniki smučišč dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, odgovorni, poznajo mednarodno veljavna vedenjska pravila in jih tudi dosledno upoštevajo.

Le varna smuka je užitek - nasveti policije za večjo varnost na smučišču