Funkcijo namestnika generalnega direktorja policije bo prevzel dosedanji direktor Policijske uprave Celje mag. Karol Turk.

Aktualni namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec bo namreč 3. maja 2012 prevzel nove obveznosti v okviru projekta predpristopne pomoči za Bosno in Hercegovino pod nazivom Podpora področju dela organov odkrivanja in pregona (projekt IPA BiH 2010). Gre za projekt v okviru razpisa Evropske komisije, na katerega se je prijavil konzorcij držav in mednarodnih organizacij. V konzorciju držav za izvajanje projekta IPA 2010 BiH je Slovenija, poleg Madžarske, Dežele Brandenburg, mednarodne organizacije ICMPD in Transparency International BiH, ena od držav partneric Avstrije kot nosilke projekta.

Naloge namestnika generalnega direktorja policije bo tako, poleg namestnice mag. Tatjane Bobnar, opravljal dosedanji direktor Policijske uprave Celje mag. Karol Turk.

Policijsko upravo Celje bo zato po pooblastilu generalnega direktorja policije od 16. aprila vodil Jože Senica, ki je do sedaj opravljal naloge vodje Sektorja kriminalistične policije v Policijski upravi Celje. Po pooblastilu generalnega direktorja policije pa bo dolžnosti vodje Sektorja kriminalistične policije PU Celje prevzel Damjan Turk, ki je bil do sedaj vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto v celjski policijski upravi.