Sorodne objave

 

Na Ministrstvu za promet je bil danes, 10. septembra 2009, predstavljen t. i. dvosekundni samokontrolni test, s katerim lahko vozniki na slovenskih avtocestah že preizkusimo, ali vozimo na zadostni varnostni razdalji.

Na novinarski konferenci je poleg predstavnika Ministrstva za promet mag. Zvonka Zavasnika in predstavnice Družbe za avtoceste RS mag. Nataše Kovše sodeloval tudi predstavnik Policije, vodja Sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun.

Govorci so poudarili pomen varnostne razdalje, na katerega so vozniki vse prevečkrat premalo pozorni. Vožnja na prekratki varnostni razdalji je tako med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč. Največkrat je povezana še s prehitro vožnjo.

razdalja

Na fotografiji: prekratka varnostna razdalja med voziloma (11,3 metra namesto 46 metrov)

 

V dogovoru med Ministrstvom za promet, DARS-om in Ministrstvom za notranje zadeve je bilo na slovenskih avtocestah zato postavljenih pet testnih polj za samokontrolo varnostne razdalje. Njihov glavni namen je vplivati na vozne navade slovenskih voznikov in posledično izboljšati cestnoprometno varnost oz. zmanjšati število prometnih nesreč in njihovih posledic.

 

Zakaj je zadostna varnostna razdalja tako pomembna?

Če voznik, ki vozi pred nami, zmanjša hitrost ali se ustavi, nam le zadostna varnostna razdalja omogoča, da lahko tudi sami pravočasno zmanjšamo hitrost ali varno ustavimo in tako preprečimo trčenje!

Na varnostno razdaljo je treba med vožnjo po avtocesti ali hitri cesti še bolj paziti, saj vozimo hitreje kot na drugih cestah.

Varnostna razdalja poleg tega omogoča, da se voznik, ki nas je prehitel, pred našim vozilom varno vrne na vozni pas.

 

Kje in kako lahko preverim, ali vozim na zadostni varnostni razdalji?

Sekundno metodo ali pravilo dveh sekund uporabljamo tako, da ob robu vozišča izberemo nek predmet oz. orientacijsko točko (npr. prometni znak ali cestni smernik).

Ko pred nami vozeče vozilo z zadnjim delom vozila prevozi to točko, začnemo šteti v sekundnem taktu: "Enaindvajset, dvaindvajset." Če isto mesto s sprednjim delom vozila prevozimo ob izteku štetja dveh sekund, imamo ustrezno varnostno razdaljo. Če ga prevozimo prej, je naša varnostna razdalja premajhna.

Testna polja za samokontrolo varnostne razdalje so postavljena na naslednjih lokacijah (nanje voznike opozorijo tudi obvestila ob cesti):

  • A 1, odsek 0656 Razdrto ? Postojna na stacionaži 6+700
  • A 1, odsek 0642 Vransko ? Šentrupert na stacionaži 3+400
  • A 2, odsek 0628 Čatež ? Drnovo na stacionaži 6+100
  • A 2, odsek 006 Podtabor ? Kranj zahod na stacionaži 4+400
  • A 1, odsek 0671 priključek Maribor vzhod ? razcep Dragučova na stacionaži 0+400

Za lažjo predstavo, kako se izvede samokontrola varnostne razdalje, je DARS, d. d., na svoji spletni strani www.dars.si pripravil tudi animacijo.

slika1

 Pravilo dveh sekund

Varnostna razdalja kot obveza voznikov je predpisana v Zakonu o varnosti cestnega prometa, kjer je določeno:

  • Voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na varnostni razdalji. Ta ne sme biti manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah.

Pri hitrosti 100 km/h je varnostna razdalja tako vsaj 54 metrov, pri hitrosti 130 km/h pa znaša minimalno 72 metrov.

  • Kadar se ob dobrih prometnih razmerah oblikuje počasnejša kolona vozil, se lahko varnostna razdalja tudi zmanjša, vendar ne sme biti manjša od razdalje, ki jo vozilo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v eni sekundi.

 

Nadzor nad upoštevanjem predpisane varnostne razdalje

Varnostno razdaljo policisti ugotavljajo s pomočjo videonadzornega sistema Provida, izračuna pa se na podlagi časa in poti, ki jo neko vozilo prevozi.

Policisti posnamejo domnevno kršitev (zajeti morata biti obe vozili), vozilo Provida pa mora voziti z enako hitrostjo kot kršitelj (če sta hitrosti različne, upoštevamo nižjo hitrost, ki je ugodnejša za kršitelja). Za izračun potrebujemo določene fiksne točke na vozišču oziroma razne črte, sence ipd., ki jih na slikah označimo s črtami.

V primerih, ko je neprimerna varnostna razdalja nedvoumno razvidna že iz samega posnetka, policisti kršitelju na kraju izdajo plačilni nalog. V nasprotnem primeru policisti posnetek najprej obdelajo v enoti, kršitelju pa nato po pošti vročijo plačilni nalog in fotografije.

Za neupoštevanje varnostne razdalje je v 29. členu ZVCP predpisana globa 120 evrov.