Sorodne objave

 

Vodja Službe generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak je 22. novembra 2012 v Tacnu nagovoril udeležence strokovnega posveta z naslovom Cesta kot delovno okolje, ki ga je že drugo leto zapored organizirala Družba za avtoceste v RS skupaj z nekaterimi sindikati, tudi policijskim.

Foto

Letos so posvet posvetili problematiki stresa tako za uporabnike cest kot za tiste, ki jim cesta predstavlja delovno okolje. Udeleženci so se strinjali, da je za dvig varnosti ključno predvsem ozaveščanje voznikov o pomenu vožnje po prometnih predpisih in v skladu s signalizacijo. Izpostavljenost nesrečam in drugim težkim okoliščinam je namreč za policiste, vzdrževalce in upravljavce cest ter druge, ki morajo po službeni dolžnosti obravnavati te nesreče oz. delati na cesti, zelo stresna; tudi za tiste z najdaljšim stažem.

Tomaž Pečjak je v svojem nagovoru poudaril, da si policija za zagotavljanje ustrezne varnosti policistov prizadeva s skrbjo za ustrezno opremo, oblačili, tehničnimi sredstvi idr. ter z omogočanjem rednih usposabljanj za strokovno in varno delo. Vendar pa policijska organizacija kot delodajalec ne more vplivati na vse dejavnike, ki prispevajo k stresu, saj so ti odvisni tudi od drugih udeležencev v prometu. Lahko pa policistom poskušajo vsaj ublažiti njihovo stisko, zmanjšati stres in jim pomagati pri obvladovanju travmatičnih izkušenj, je dejal Pečjak. Zato je policija za svoje zaposlene sprejela že kar nekaj ukrepov, od zagotavljanja 24-urne interventne psihosocialne pomoči in podpore do vzpostavitve sistema policijskih zaupnikov in zaposlovanja psihologov po policijskih upravah. Za konec je še izrazil zadovoljstvo, da se tej problematiki v zadnjih letih namenja več pozornosti in da policija ni osamljena v skrbi za varnost na slovenskih cestah: "Letošnji posvet, namenjen povezovanju delavcev in strokovnih služb, ki svoje delo opravljajo na cesti, je zato več kot dobrodošel. Je dokaz, da lahko le s skupnimi močmi, če združimo svoje znanje in izkušnje, dosežemo napredek tako na področju prometne varnosti v državi kot na področju ozaveščanja o pomenu pozitivnega delovnega okolja v naših organizacijah."