Sorodne objave

 

Danes in v naslednjih dneh pričakujemo večjo količino snega, zato policisti ponovno pozivamo k previdni in strpni vožnji! Še posebej voznike tovornih vozil opozarjamo, da je na celotni meji z Italijo zaprt promet za tovorna vozila, namenjena v Italijo!

Italija je namreč na meji s Slovenijo zaprla promet za tovorna vozila nad 7,5 ton. Iz istega vzroka se že pri vstopu v Slovenijo iz prometa izločajo tovorna vozila nad 7,5 ton, namenjena v Italijo.

Na meji s Hrvaško velja prepoved prometa za tovorna vozila nad 7,5 ton, in sicer na mejnih prehodih Petrina in Babno Polje.


Več informacij na Prometno-informacijskem centru


Voznike tovornih vozil še opozarjamo, da je v skladu z Odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji na cestah, kjer so zimske razmere (tj. ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledena ploskev) ali poledenelo (poledica)), prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za izredne prevoze. Izjema so avtoceste in hitre ceste, kjer pa lahko upravljavec zaradi zimskih razmer za ta vozila časovno in prostorsko omeji promet. O tem obvesti javnost in postavi prometno signalizacijo za izločanje, kjer je to mogoče.

Zato voznike tovornih vozil pozivamo, da spremljajo obvestila o prevoznosti cest ter spoštujejo morebitne omejitve in prometno signalizacijo.

Sneženje že povzroča nevšečnosti v cestnem prometu tudi za osebna vozila, zato v policiji ponovno opozarjamo na previdno in strpno vožnjo! Hitrost prilagodite razmeram na cesti ter dosledno upoštevajte navodila policistov in vzdrževalcev cest.

Policisti svetujemo:

  • Na pot se odpravite samo, če je to res nujno in če imate na vozilu nameščeno ustrezno zimsko opremo.
  • Še pred odhodom preverite stanje in prevoznost cest (na spletni strani Prometno-informacijskega centra ali po telefonu na številki 19 70).
  • Hitrost vožnje prilagodite razmeram na cesti ter spoštujte tudi druge cestnoprometne predpise in prometno signalizacijo.
  • Ob zastojih upoštevajte navodila vzdrževalcev cest in policije.
  • Tovorna vozila naj se ob močnem sneženju na cesto odpravijo le, če je nujno, ob tem pa naj dosledno spoštujejo cestnoprometno signalizacijo.


Zima v cestnem prometu - določbe o zimski opremi

Nasveti za varno zimsko vožnjo

Prometno-informacijski center