Sorodne objave

 

Med zimskimi počitnicami so smučišča običajno bolj polna. Da bi čim bolje poskrbeli za varnost vseh obiskovalcev smučišč, smo policisti v tem času (letos je to med 18. februarjem in 3. marcem) bolj pozorni na različne kršitve pri smučarjih, vzporedno pa poteka tudi nadzor nad vožnjo z vozili v naravnem okolju.

Želimo si, da bi bilo kršitev in nesreč na snegu čim manj. Policisti smo zato pozorni predvsem na smučarje, ki smučajo pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi ter zdravil, na smučarje, ki smučajo objestno in nevarno, vozijo prehitro, zapuščajo smučarsko progo in se nenadno vračajo nanjo, in na smučarje, ki ne upoštevajo 10 FIS pravil, s čimer ogrožajo sebe in druge udeležence na smučišču.

Smučanje je namreč lahko veselo in varno le, če so uporabniki smučišč dovolj ozaveščeni, obzirni do drugih, odgovorni, poznajo oznake na smučiščih in mednarodna vedenjska pravila za varno smučanje. Upoštevati morajo tudi opozorila, odredbe in navodila nadzornikov, policistov in drugih oseb, ki skrbijo za varnost na smučišču.

Poleg poostrenega nadzora na smučiščih v teh dneh policisti na območju vseh policijskih uprav intenzivneje preverjamo tudi spoštovanje Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju. Svoje aktivnosti, namenjene odkrivanju kršitev te uredbe (kot npr. vožnje z motornimi sanmi, štirikolesniki z vgrajenimi gosenicami ipd.), usklajujemo tudi z okoljskimi in gozdarskimi inšpektorji.

smuka07

Na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih policisti predvsem preverjajo psihofizično stanje smučarjev (ali smučajo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi) in ugotavljajo kršitve smučarjev, s katerimi ti neposredno ogrožajo druge uporabnike smučišč.


Policist lahko smučarju odredi preizkus alkoholiziranosti. Če ugotovi, da ima smučar v organizmu več alkohola, kot ga določa zakon, ali če smučar odkloni preizkus oz. zapisnika ne podpiše, mu policist prepove nadaljnje smučanje in odvzame smučarsko vozovnico brez povračila. Lahko pa mu samo prepove nadaljnje smučanje in nato obvesti upravljavca smučišča, ki kršitelju prekliče veljavnost vozovnice in zagotovi prepoved nakupa nove za ta dan. Poleg tega mu izreče globo in smučarju zagotovi povratek v dolino, če vozovnica to omogoča.

Policisti opozarjamo:

  • Smučanje in deskanje na snegu sta med najprijetnejšimi zimskimi aktivnostmi za mnoge, odrasle in otroke.
  • Zavedati pa se moramo, da je spuščanje po domačem hribčku za hišo precej drugačno od smučanja na urejenem smučišču, kjer je veliko ljudi. Proge so daljše, ponekod tudi bolj strme, smučarji in deskarji pa lahko dosežejo hitrost nekaj deset kilometrov na uro. To pa je že hitrost, s katero se vozimo tudi v avtomobilu. Neroden padec nam lahko ne le pokvari počitnice, temveč tudi resno ogrozi naše zdravje in življenje.
  • Zato sta upoštevanje predpisanih pravil in spoštovanje ostalih udeležencev na smučišču izjemno pomembni! Še posebej opozarjamo na uporabo ustrezne zaščitne opreme in prepoved vožnje pod vplivom alkohola.

 

Le varna smuka je užitek - nasveti policije za večjo varnost na smučišču

Pooblastila policistov na smučišču

Vožnja v naravi - omejitve (Ministrstvo za okolje in prostor)