Sorodne objave

 

Na Generalnem sekretariatu Interpola v Lyonu v Franciji je 13. in 14. februarja 2013 potekalo 63. zasedanje Evropskega komiteja Interpola, ki se ga je kot predsedujoči udeležil predstavnik slovenske policije Borut Selan iz Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije.

Predstavnik Slovenije v Evropskem komiteju v skladu z odločitvijo vodij nacionalnih birojev Jugovzhodne Evrope poleg slovenskih predstavlja tudi interese Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije in Makedonije.

Interpol01

Udeleženci zasedanja


Glavna tema zasedanja je bila tretja obravnava Evropske strategije Interpola za obdobje 2014–2016, ki bo potrjena na 42. evropski regionalni konferenci Interpola. Ta bo maja 2013 na Madžarskem. Potrjeni so bili predlogi točk dnevnega reda 42. evropske regionalne konference in evropske okrogle mize, ki bo potekala v okviru 9. konference vodij nacionalnih centralnih birojev Interpola aprila 2013 v Lyonu.

Udeleženci so razpravljali tudi o novih storitvah, ki jih Interpol nudi državam članicam, in sicer o novi globalni podatkovni bazi o izgubljenem in ukradenem orožju, o usposabljanjih na temo integritete v športu, o sodelovanju med organizacijama Interpol in Europol, o aktivnostih Interpola na ravni Evropske unije itd.

Interpol03

Trenutni predsedujoči komiteju Borut Selan in bodoči predsedujoči Matyas Hegyaljai


Zaradi zaključka dvoletnega mandata predsedujočega Boruta Selana je bil za novega predsednika komiteja izvoljen predstavnik Interpola Budimpešta Matyas Hegyaljai, ki bo predsedovanje prevzel septembra 2013.

Interpol02

 Generalni sekretar Interpola Ronald K. Noble, predsednica Interpola Mireille Ballestrazzi in Borut Selan

 
Zasedanja so se udeležili člani Evropskega komiteja, in sicer predstavniki Estonije, Francije, Madžarske in Slovenije, predstavnik Posebnega predstavništva Interpola pri EU v Bruslju, uradnik za zvezo Interpola pri Europolu in uradnik za zvezo Europola pri Interpolu ter predstavniki Generalnega sekretariata Interpola.

Udeležence zasedanja sta pozdravila tudi predsednica Mireille Ballestrazzi in generalni sekretar Ronald K. Noble.


Interpol

 Europol