Sorodne objave

 

V slovenski policiji letos mineva 40 let od začetka sistemskega zaposlovanja žensk na delovno mesto policistke. Ob tej obletnici smo včeraj, 7. marca 2013, odprli fotografsko razstavo z naslovom Od miličnice do policistke.

IMG 8838

Zbrane je pozdravila namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar, ki je dejala: "Naj poudarim, da slovenske policistke in policisti zelo dobro in uspešno opravljajo vsakodnevne naloge v skrbi za varnost vseh prebivalcev Slovenije. Delež žensk v policiji iz leta v leto narašča. Policistke smo prisotne na vseh delovnih področjih policije. Nacionalni forenzični laboratorij in Uprava kriminalistične policije sta na državni ravni enoti, kjer je delež zaposlenih žensk največji. Policistke ocenjujejo, da so medsebojni odnosi med spoloma v policiji dobri ter da se je odnos do njih v zadnjih letih s povečanjem števila zaposlenih policistk še izboljšal. Kot rade poudarijo, v odnosu do svojih nadrejenih nimajo težav oziroma se praviloma ne soočajo z dvojnimi merili. Za uspešno delo pa je zagotovo pomembna kakovost medsebojnih odnosov, pomembni so tovarištvo, solidarnost in splošna kultura. Pri tem je seveda treba vedeti, da se želene kulture ne da kar tako ustvariti s pritiskom na gumb, ampak se oblikuje skozi čas, dan za dnem, z vedenjem vsakega izmed nas."
IMG 8876

Nagovor namestnice generalnega direktorja policije mag. Tatjane Bobnar (velja govorjena beseda) 

Zvočni posnetek nagovora mag. Tatjane Bobnar (mp3) 

IMG 9071

Slavnostna govornica je bila nova varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.


Zvočni posnetek govora Vlaste Nussdorfer (mp3) 

Povedala je, da je ob povabilu spraševala ljudi okoli sebe, ali vedo, da je že toliko let, odkar so ženske zaposlene v policiji. Le malokdo je vedel. Nato je bila ob predstavitvi, kot je dejala, tudi sama presenečena nad tem, na katerih področjih dela so danes zaposlene ženske v policiji. "Tako kot v naša življenja vstopajo posebni dogodki, tako vanj vstopajo tudi posebni ljudje in zagotovo ste policistke prav posebne." Dodaja, da se že leta zavzema za enakost spolov in zaradi tega je danes zelo ponosna, da se bližamo temu, da bi imele ženske na vseh mestih enake pravice. "Ob dnevu, ko naj bi spet govorili o pravicah žensk, si želim, da bi nekoč v prihodnosti rekli: veliko poti je bilo prehojenih; splačalo se je; dosegli smo enakost ne le na papirju, ampak tudi v dejanjih in besedah. In tak dan, ko je današnji, je zagotovo dober obet," je še dejala Nussdorferjeva.

Ob dnevu žena je nekaj besed in čestitke izrekel še generalni direktor policije Stanislav Veniger. "Zelo cenim vaše delo in si policije brez vas, kolegic, ne znam predstavljati," je delal Veniger in predstavil svojo izkušnjo, ko je kot mlad policist leta 1977 opravljal prakso v Celju. " Takrat so bile na postaji tri ženske. Najraje sem delal z njimi, ker so bile res zelo delovne. Skupaj smo delali le en mesec, ki pa sem si ga zapomnil za celo življenje!"

IMG 9122

Zvočni posnetek govora Stanislava Venigerja (mp3) 

 

Prva zaposlena miličnica ne le v Sloveniji, ampak na območju celotne nekdanje Jugoslavije, o čemer so poročali številni tuji mediji, je bila Danica Lovrečič Melihar, ki se je v slovenski policiji zaposlila že leta 1936 in med drugim nekaj časa tudi vodila celo Policijsko upravo Ljubljana.


Leta 1973 je Republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije javno objavil prvi razpis za sprejem več miličnic za delo na policijskih postajah. V slovenski policiji so se namreč konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja zaradi velikega pomanjkanja policistov pričele pojavljati pobude za zaposlitev žensk v uniformirani policiji. V prvi "generaciji", ko lahko govorimo o sistemskem pristopu k zaposlovanju žensk na uniformirana delovna mesta, je bilo konec leta 1973 sprejetih šest kandidatk, na delovno mesto miličnica-pripravnica.

IMG 9050Pogovor (mp3) 


Med policistkami, takrat miličnicami, ki so začele orati letino v naših vrstah, so bile Mihaela Brezovnik, Irena Fekonja in Marija Skubic. V pogovoru, ki ga je vodila Martina Stergar iz Policijske uprave Ljubljana, med drugim koordinatorica za enake možnosti žensk in moških v policiji, so z nami delile svoje izkušnje in vtise v vlogi miličnice. Ohranile so lepe spomine in prigode, a začetki dela žensk v policiji vsekakor niso bili lahki. V tistem času je bila globoko zakoreninjena tradicionalna vloga ženske, ki je bila vse drugo kot biti oborožena in uniformirana avtoriteta.

IMG 8751

IMG 8653

Slovesnosti se je udeležilo tudi več policistk v svojih delovnih uniformah in se na kratko predstavilo. Anja Petrošanec, Tanja Novak, Sabina Žabkar, Ana Glumac, Kristina Barbo, Jera Valič, Alenka Radej, Simona Purkart, Renata Oražem, Andreja Fabjan Podobnik, Neža Meglič, Mirela Čorić so policistke pilotka, kolesarka in motoristka, mejna policistka, varnostnica, kriminalistična tehnica oglednica, pogajalka, policistka na konju, pripadnica Posebne policijske enote in pripadnica Specialne enote, policistka vodja policijskega okoliša …


Zvočni posnetek predstavitve policistk (mp3) 

 

Na današnji dan je v policiji zaposlenih 2.041 žensk, kar predstavlja 24,26 % vseh zaposlenih. Glede na vrsto delovnega mesta jih je 1.122 na delovnih mestih pooblaščenih uradnih oseb ali policistk, 919 pa na strokovno-tehničnih delovnih mestih.

Večina izmed 1.122 pooblaščenih uradnih oseb naloge opravlja na policijskih postajah na lokalnem nivoju, in sicer na delovnih mestih komandir (1), pomočnik komandirja (12), vodja policijskega okoliša (18), kriminalist (32), ostala delovna mesta policistov (537) ter policist - nadzornik državne meje (171).

Na regionalnem nivoju, to so policijske uprave, je zaposlenih skupaj 131 žensk, od tega največ v sektorjih kriminalistične policije (87) in v operativno-komunikacijskih centrih (18).

V generalni policijski upravi na državnem nivoju je zaposlenih skupaj 220 žensk, od tega največ v Upravi kriminalistične policije (82), Nacionalnem forenzičnem laboratoriju (36), Policijski akademiji (24) in Centru za varovanje in zaščito (18).

Med strokovno-tehničnimi delovnimi mesti predstavljajo največji delež delovna mesta administratork in poslovnih sekretark (539), delovna mesta, povezana z vzdrževanjem materialno-tehničnih sredstev (241), in delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge v zvezi s finančnim poslovanjem (71).

 

IMG 9091

Gost prireditve je bil nekdanji policist Denis Avdič. Na svoj edinstven način je pripovedoval o spominih na čas izobraževanja in dela v policiji, pri tem pa se je osredotočil na tiste spomine, ki vključujejo ženske, bodisi kot učiteljice, kolegice v času šolanja in kasneje kot policistke na policijski postaji.

IMG 9164

V dnevnem prostoru Policijske akademije je na ogled postavljena razstava plakatov s fotografijami o delu policistk na terenu, ki so si jo ogledali vsi prisotni.

IMG 9145

Ob koncu uradnega dela so prav vse dame prejele rdeče nageljne.