Sorodne objave

 

Letos, do 21. maja 2013, je na cestah za posledicami prometnih nesreč umrlo že 13 pešcev. Od tega jih je pet umrlo, ker voznik osebnega avtomobila ni upošteval prednosti pešca na zaznamovanem prehodu za pešce, dva pešca pa sta bila žrtvi prehitre vožnje voznika osebnega avtomobila. Voznike zato opozarjamo, naj bodo pozorni na pešce! Pešcem pa svetujemo, naj poskrbijo za lastno varnost tako, da so na cestah še posebej previdni in vidni.

V zadnjem obdobju policisti beležimo poslabšanje prometne varnosti. Predvsem se je, v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta, bistveno povečalo število prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. Tako je umrlo že 42 (27) udeležencev cestnega prometa. Najpogostejše žrtve so bili pešci (13), vozniki osebnih avtomobilov (13), vozniki enoslednih vozil (4 motornih koles in 2 koles z motorjem). V začetku leta 2013 so bili torej najbolj ogroženi najšibkejši udeleženci v cestnem prometu.

V smrtnih prometnih nesrečah z udeležbo pešcev je bila pešcem v petih primerih odvzeta prednost, ko so pravilno prečkali vozišče po zaznamovanem prehodu za pešce, dvakrat je povzročitelj prometne nesreče vozil prehitro, v ostalih primerih pa so pešci sami storili napako.

pesci pozor

Voznike osebnih avtomobilov zato opozarjamo, naj bodo pozorni na pešce, še posebej pred zaznamovanimi prehodi in na drugih območjih, kjer se pešci pogosto zadržujejo. Voznike še opozarjamo, naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim razmeram in naj dosledno upoštevajo omejitve hitrosti.

Pešce pa opozarjamo, naj poskrbijo za lastno varnost in upoštevajo cestnoprometne predpise. Na cestah naj bodo zelo previdni in vidni.

 

skica

Slika prikazuje mesto stika glave odraslega pešca v odvisnosti od hitrosti osebnega vozila v trenutku trčenja.
 

 Iz Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022: Pešci so ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev v prometu, saj spadajo med šibkejše udeležence. Po statističnih podatkih je delež udeleženosti pešcev v prometnih nesrečah v povprečju 15,3 % (v desetih letih je bilo od skupno 2.912 umrlih oseb 447 pešcev). Pešci lahko s svojim ravnanjem pomembno prispevajo k večji varnosti, in sicer s pravilnim prečkanjem na označenih mestih, pravilno hojo ob cestišču in uporabo odsevnih predmetov, s katerimi lahko povečajo svojo vidnost. Veliko pešcev, predvsem starejših moških, je tudi pod vplivom alkohola, zaradi česar prihajajočih vozil ne zaznajo oz. se ne morejo pravočasno umakniti.

zebra

Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na težo posledic v prometnih nesrečah z udeležbo pešcev, pa je hitrost vozila. Študije namreč kažejo, da bo pešec najverjetneje utrpel le lažje poškodbe pri trku z vozilom, ki vozi s hitrostjo okrog 30 km/h. Že pri trku z vozilom, ki pelje 48 km/h, je verjetnost hujše in smrtne poškodbe 50 %, pri trku s hitrostjo 64 km/h pa je verjetnost za smrtne poškodbe pešca že 90 %. Zato je izjemno pomembno, da v bližini naselij in v naseljih spoštujemo hitrostne omejitve, na zaznamovanih prehodih za pešce pa upoštevamo, da imajo pešci prednost. Omogočimo jim varno prečkanje cestišča!

skica2

Slika prikazuje primerjavo med hitrostjo vozila pri trku in padcem z višine. Kot je razvidno, je udarec vozila na naše telo pri hitrosti 50 km/h enak padcu z višine 10 m. Pri hitrosti 100 km/h pa je sila udarca enaka padcu z višine 40 m, kar pomeni veliko verjetnost, da bo pešec dobil izredno hude poškodbe ali da trka ne bo preživel.

Zgornja meja hitrosti vozila, ki pešcu še daje možnost za preživetje, je torej 50 km/h, optimalna hitrost pa je 30 km/h.