Franc Zorc, direktor Policijske uprave Novo mesto, je včeraj, 30. maja 2013, predal posle Janezu Ogulinu, ki ga je generalni direktor policije z 31. majem 2013 imenoval za direktorja Policijske uprave Novo mesto.

8

Z leve: Franc Zorc, Janez Ogulin in Tomaž Pečjak, vodja Službe generalnega direktorja policije


Franc Zorc se je po dolgoletnem delu v policiji upokojil.

5

Janez Ogulin, spec., rojen leta 1966, se je po zaključeni kadetski šoli leta 1985 kot miličnik zaposlil na Postaji milice Novo mesto. Na tej postaji je bil kasneje vodja policijskega okoliša in namestnik komandirja. Namestnik komandirja je bil tudi na Postaji milice Metlika. Z delom je nadaljeval na novomeškem Operativno komunikacijskem centru in na Inšpektoratu policije, kjer je bil inšpektor za splošne policijske naloge.

Leta 2000 je nadaljeval kariero na Generalni policijski upravi, v Upravi uniformirane policije, kjer je leta 2006 prevzel vodenje Sektorja splošne policije.

Ob rednem delu je končal študij na Fakulteti za varnostne vede in postal diplomirani varstvoslovec. Izredni podiplomski študij je nadaljeval na isti fakulteti in pridobil naziv specialist policijskega managementa.

Kot policist je na območju Novega mesta sodeloval v vojni za Slovenijo.

Za delo v organih za notranje zadeve je prejel tudi Zlati ščit policije za dolgoletne razvojno-raziskovalne prispevke v policiji.