Sorodne objave

 

V Budimpešti na Madžarskem je med 14. in 16. majem 2013 potekala 42. evropska regionalna konferenca mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol, ki se je je udeležil tudi predstavnik slovenske policije Borut Selan iz Oddelka za mednarodno operativo v Sektorju za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Borut Predst zm

Predstavil je aktivnosti evropskega komiteja Interpola pri pripravi strategije Interpola za evropsko regijo 2014–2016 in priprave slovenske policije za Evropsko prvenstvo v košarki, ki bo potekalo septembra v Sloveniji. Poleg tega je v vlogi predsedujočega evropskemu komiteju Interpola predstavil poročilo o aktivnostih komiteja v letu 2012.

Novaslika 2 zm

 Konferenco, ki ji je predsedovala Mireille Ballestrazzi, pomočnica direktorja francoske sodne policije in predsednica Interpola (na sredini), je slovesno odprl Sándor Pintér, minister za notranje zadeve Madžarske (drugi z desne).


Konference so se udeležili generalni sekretar Interpola Ronald K. Noble in vodje ter visoki predstavniki iz 50 nacionalnih centralnih birojev Interpola evropskih držav. Kot opazovalci so se konference udeležili predstavniki Svetovne carinske organizacije, Evropskega policijskega urada (Europol), Agencije za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah članic EU (Frontex), Evropske policijske akademije (CEPOL), Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in drugi.

Novaslika 6 zm

Evropska regionalna konferenca je najvišji organ Interpola v regiji, kjer visoki predstavniki evropskih držav članic razpravljajo o strateških in operativnih zadevah v zvezi z mednarodnim policijskim sodelovanjem v regiji. Pripravljalna dela v zvezi s konferenco opravi evropski komite Interpola in poddirektorat za Evropo pri generalnem sekretariatu Interpola. Na njej se sprejemajo odločitve glede regionalne policijske strategije in v sprejem posredujejo priporočila generalni skupščini.

Novaslika 5 zm

Ob zaključku so udeleženci konference sprejeli več priporočil:

  • o programu Interpola o ukradenem in izgubljenem orožju (iARMS),
  • potrditev strategije Interpola za evropsko regijo 2014-2016,
  • pospešitev mednarodnih aktivnosti v zvezi z zasegom protipravno pridobljenega premoženja,
  • povečanje sodelovanja Interpola z Europolom na področju boja proti visokotehnološki kriminaliteti,
  • pospeševanje mednarodnega policijskega sodelovanja z razvojem interoperabilnosti med policijskimi informacijskimi sistemi.

Zadnji dan konference so potekale volitve v evropski komite Interpola, ki je odgovoren za obravnavo, posvetovanje, proučevanje strategij, politik in praktičnih zadev, ki izhajajo iz sodelovanja v boju proti kriminaliteti v evropski regiji, in za podajo priporočil evropski regionalni konferenci. Evropski komite sestavlja osem članov, predstavnikov nacionalnih centralnih birojev, ki so izvoljeni za štiriletni mandat. Letos se je mandat iztekel predstavnikoma Moldavije in Slovaške in na prosti mesti sta bila izvoljena predstavnika nacionalnih centralnih birojev Ruske federacije (Alexander Prokopchuk) in Izraela (Galia Batz).

Naslednja evropska regionalna konferenca Interpola bo v Romuniji.

Foto: Interpol

Novaslika 4 zm