Na delovno mesto direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi je bil z odločbo generalnega direktorja policije začasno premeščen Darko Majhenič. Majhenič bo svoje naloge kot direktor NPU z vsemi pooblastili začel opravljati s 1. avgustom 2013, vse do imenovanja direktorja oz. največ šest mesecev.

Posebna natečajna komisija uradniškega sveta je generalnega direktorja policije v zvezi z natečajem za delovno mesto direktorja NPU obvestila, da so za zasedbo tega delovnega mesta primerni štirje prijavljeni kandidati. Dokončne odločitve po opravljenih razgovorih s kandidati generalni direktor policije še ni sprejel, skladno s prvim odstavkom 67. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji pa je bil zaradi nemotenega opravljanja nalog policije na delovno mesto direktorja NPU premeščen Darko Majhenič, za katerega je posebna komisija ocenila, da je primeren za zasedbo omenjenega delovnega mesta.