Sorodne objave

 

Zagotavljanje cestnoprometne varnosti v državi je ena od prioritet slovenske policije, pri čemer pa si želimo več pomoči in sodelovanja državljanov. Da bi jim lahko še bolj prisluhnili oz. pridobili dodatne informacije, kateri odseki v Sloveniji so tako problematični, da imajo posamezniki občutek ogroženosti, smo v policiji pripravili posebno elektronsko aplikacijo. Tako nam lahko občani svoje predloge odslej posredujejo še hitreje, kar prek spleta.

pasicaNa današnji novinarski konferenci je minister za notranje zadeve dr. Gregor Virant pohvalil policijo, ki je izdelala to spletno aplikacijo, ki predstavlja tudi modernizacijo javne uprave. Gre za primer sodelovanja z občani in lokalno skupnostjo, konkretno pri zagotavljanju večje prometne varnosti. Policija na tem področju že s svojo prisotnostjo ter poostrenimi nadzori in številnimi preventivnimi aktivnostmi naredi zelo veliko in vpliva na ravnanja udeležencev v cestnem prometu. Toda vsak se mora zavedati, da je za varnost sebe in drugih v prometu najprej odgovoren sam. Vsi se moramo vesti odgovorno in spoštovati predpise, da bo nesreč in dogodkov, ki jih statistika beleži preveč, manj.

GregorVirant

Zvočni posnetek izjave ministra za notranje zadeve (mp3) 
 

Samo aplikacijo, kako je nastala, kako se uporablja in kaj želimo z njo doseči, je predstavil Boštjan Smolej iz Sektorja prometne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi.

BostjanSmolej

Zvočni posnetek izjave Boštjana Smoleja (mp3) 

Uporaba aplikacije Predlagaj prometno kontrolo je enostavna

V aplikacijo lahko vstopite s klikom na pasico na prvi strani interneta policije. Kdor meni, da prihaja na določenem cestnem odseku v Sloveniji do pogostih prometnih kršitev, lahko na zemljevidu enostavno označi lokacijo, kjer bi bila po njegovem mnenju potrebna policijska prometna kontrola.

Vsak predlog bomo skrbno pretehtali, in če bo krajevno pristojna policijska postaja, na območju katere je označena lokacija, ocenila, da je predlog ustrezen, bodo policisti na predlaganem cestnem odseku zagotovili ustrezen nadzor.

Priporočamo, da občani v aplikaciji navedejo tudi svoje podatke oz. elektronski naslov, na katerega jim bomo lahko poslali odziv oz. odgovor policije. Svoj predlog lahko sicer posredujejo tudi brez svojih podatkov, tako da navedejo le mesto nadzora, vendar jim v tem primeru ne bomo mogli posredovati povratne informacije.


Pri zagotavljanju prometne varnosti si želimo več sodelovanja državljanov
 
Posebno spletno aplikacijo Predlagaj prometno kontrolo smo pripravili v želji, da bi se državljanom še bolj približali ter njihove predloge, pobude in pričakovanja v večji meri vključili v svoje delo. Na ta način si želimo pridobiti več informacij, na katerih odsekih se cestnoprometni predpisi kršijo do te mere, da se posamezniki počutijo ogrožene.

Za izboljšanje prometne varnosti si policisti sicer prizadevamo z različnimi preventivnimi in represivnimi ukrepi, v ospredju naše pozornosti pa je odkrivanje in preprečevanje najpogostejših dejavnikov (neprilagojena hitrost, vožnja pod vplivom alkohola, neuporaba varnostnih pasov idr.), ki prispevajo k nastanku najhujših prometnih nesreč. Svoje ukrepe poskušamo izvajati predvsem tam in takrat, ko je to najbolj potrebno, ter jih sproti prilagajati razmeram, ob tem pa izvajamo še številne poostrene nadzore prometa na nekaterih ključnih področjih. Prav tako je veliko naših aktivnosti usmerjenih v zagotavljanje varnosti šibkejših udeležencev v prometu, tako da cestnoprometne udeležence opozarjamo, jim svetujemo in pomagamo.


Pri pripravi opisane rešitve smo upoštevali dobre prakse nekaterih tujih policij

Podobne spletne aplikacije uporabljajo tudi v nekaterih drugih državah (npr. v Nemčiji in na Finskem), kjer lahko občani policiji neposredno sporočajo svoje predloge v zvezi z nadzorom prometa. Na ponujeno možnost so se tamkajšnji državljani odzvali nadvse pozitivno, saj je policija na predlaganih lokacijah, ki jih je ocenila kot primerne, dejansko začela izvajati svoje aktivnosti. Nemška in finska policija sicer ugotavljata, da policisti večino predlaganih lokacij sicer že poznajo ali pa na predlaganih odsekih kontrola zaradi različnih razlogov ni mogoča. Kljub temu pa je okoli četrtina predlaganih lokacij vendarle primerna za izvedbo prometne kontrole, zato policiji teh držav - poleg zadovoljstva občanov - dodano vrednost vidita tudi v novoodkritih lokacijah, ki so primerne za nadzor prometa.

kontrola

Aplikacija se uradno začne uporabljati jutri, 1. avgusta 2013.

Zahvaljujemo se vsem, ki jo že danes preizkušate in nam sporočate, kako deluje. Vse prejete pobude (tudi današnje) bomo obravnavali.