Sorodne objave

 

Patrulja Specializirane enote za nadzor prometa (SENP) je v petek, 18. aprila 2014, ustavila voznika pod vplivom alkohola, ki je za več kot dvakrat presegel dovoljeno hitrost v predoru. Najvišja izmerjena hitrost je znašala kar 199 km/h.

Voznik osebnega avtomobila, ki je imel v krvi 0,47 mg/l alkohola, je skozi predor Šentvid, pri omejitvi 80 km/h, drvel s povprečno hitrostjo 176 km/h, zato mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja.

Provida -18. 4. 2014 (wmv) 


Patrulja SENP je v petkovem nadzoru odkrila tudi voznika brez vozniškega dovoljenja z neregistriranim osebnim avtomobilom in ustavila Taxi voznika z neveljavnim prometnim dovoljenjem, v katerem ni bil naveden namen uporabe vozila, ki mu je tudi poteklo obvezno zavarovanje. Izdan mu je bil plačilni nalog, vozilo pa izločeno iz prometa.

Policisti so pri nadzoru prometa avtocestnem križu na relaciji Ljubljana-Karavanke-Obrežje v dnevnem in nočnem času skupno ustavili in temeljito pregledali 25 vozil, pri tem pa:

  • v 3 primerih tujim voznikom izdali globo na kraju prekrška (varnostna razdalja, vožnja po prehitevalnem pasu, neuporaba smernikov, neprilagojena hitrost, prehitevanje po desnem voznem in odstavnem pasu),
  •  v 9 primerih izdali plačilni nalog (vozniku avtobusa, ker pri sebi ni imel potrdila o izkušnjah, v preostalih primerih pa je šlo za voznike osebnih avtomobilov - neprilagojena hitrost, uporaba kovinske preizkusne tablice, prekratka varnostne razdalja, neuporaba smernikov, vožnja po prehitevalnem pasu, uporaba nehomologirane naprave, potek prometnega dovoljenja, kršitev v povezavi z nalepljeno vinjeto - nalepljena je bila na prozorno folijo, ki se jo da odstraniti in jo tako namestiti na steklo drugega vozila), neustrezni dokumenti, vožnja pod vplivom alkohola, potek zavarovanja),
  • 3 vozila so izločili iz prometa (zaradi poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, poteka dovoljene rabe kovinske preizkusne tablice, poteka zavarovanja, neustreznega vpisa namena uporabe vozila v prometnem dovoljenju).

IMG 9088

18. aprila so policisti SENP kršitve ugotavljali tudi na relaciji Ljubljana – Maribor. Ustavili so 13 vozil in voznikom tovornih vozil izdali:

  • 5 plačilnih nalogov (neoznačen izredni prevoz, brez dovoljenja za izredni prevoz, prekoračitev dovoljene osne obremenitve, prekoračitev največje dovoljene skupne mase, neupravičena vožnja po lokalni cesti, prekoračitev hitrosti po tahografu) in 3 globe na kraju prekrška (prekoračitev dovoljene osne obremenitve in največje dovoljene skupne mase),
  • v 3 primerih so voznikom tovornih vozil izdali obvestilo pravni osebi oz. sodniku za prekrške (neupravičena vožnja po lokalni cesti, prekoračitev dovoljene osne obremenitve),
    - trikrat so policisti opravili kontrolo izrednega prevoza, v 2 primerih izvedli kontrolo avtošol, stehtanih je bilo 6 vozil, pri čemer pa so bila 3 preobremenjena.

 

Najhujše kršitve na avtocestah so prevelika hitrost, prekratka varnostna razdalja, vzvratna vožnja, prehitevanje po desni strani, hoja po avtocesti, vožnja v nasprotno smer in ustavljanje na odstavnem pasu, kadar to ni nujno. Vseh "sedem smrtnih grehov" na avtocesti je izjemno nevarnih za vse udeležence v cestnem prometu!