Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Stanislav Veniger je z nagovorom odprl strokovni posvet Cesta kot delovno okolje, ki je danes, 29. maja 2014, potekal v Policijski akademiji v Tacnu pod geslom Skupaj za varnost.

cestno-okolje

Izpostavil je, da cesta kot delovno okolje v naravi pomeni več kot 38.900 kilometrov delovnih lokacij. Za policiste prisotnost na tragičnih dogodkih na cesti ter odgovornost za varnost ljudi na cesti predstavlja posebne obremenitve. Po drugi strani pa pomanjkanje nadzora nad svojim delovnim okoljem včasih vzbuja tudi občutek nemoči, saj sta njihova varnost in življenje odvisna od drugih, od voznikov. Dodal je, da "vsi, ki jim je cesta vsakodnevno delovno okolje, morajo biti pri svojem delu zaščiteni in ustrezno usposobljeni, saj se v današnjem času s poudarkom na mobilnosti in pomanjkanju časa v družbi 'normalno' delovno okolje vse bolj spreminja v 'ekstremno'."

posvet 03

"Glavni izziv v današnjem delovnem okolju je spopadanje s spremembami, ki vplivajo na rezultate kot so storilnost, zadovoljstvo, varnost in dolgoročna učinkovitost. Razmere v 'odprtem' delovnem okolju, kot je cesta, pa so lahko nepredvidljive in nevarne, ravno to pa lahko v veliki meri vpliva na delovno zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo," je dejal Veniger in poudaril, da se je potrebno vseskozi izobraževati, usposabljati in izpopolnjevati, saj se hitrim spremembam v okolju lahko ustrezno prilagodijo le tisti, ki so na to dobro pripravljeni. "Zato morajo delodajalci poskrbeti, da razpolagajo s primerno izobraženim in usposobljenim kadrom, ki mu z vidika varnosti in ustvarjanja primernih delovnih pogojev zagotavljajo ustrezno podporo. Policija se tega dobro zaveda, zaradi česar organizacijsko gledano tudi dobro skrbi za področje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja svojih zaposlenih."

posvet 01

Sledila je predstavitev rezultatov treh raziskovalnih nalog osnovnošolcev s področja prometne varnosti z naslovi Vi vozite…, Vožnja po nasprotni strani avtoceste in Uporaba mobilnega telefona med vožnjo. Nato so predstavniki ZZZS-ja predstavili ugotovitve iz delavnic obvladovanja duševnih stisk v DARS-u in Policiji, predstavnik Filozofske fakultete je govoril o vplivu motene pozornosti in psihičnih obremenitev voznikov na varnost v prometu, predstavnik DARS-a pa o prometni varnosti kot pogoju za varno delo na avtocestah.

posvet 02

Teme v popoldanskem delu pa so bile: Nova pooblastila cestninskih nadzornikov po ZPrCP - vpliv na varnost pri delu, Varnostna tveganja delavcev AMZS pri izvajanju pomoči na cesti, Nudenje nujne medicinske pomoči na cesti - izkušnje in tveganja, Ukrepanje v primeru prometnih nesreč - izkušnje in izzivi ter Pogoji dela poklicnih voznikov in njihov vpliv na prometno varnost.

Cilj letošnjega strokovnega posveta je bil osvetlitev vpliva dejavnikov stresa na psihofizično stanje voznikov ter pomembnosti prepoznavanja in obvladovanja stresa in post-travmatske stresne motnje za zaposlene na cesti. Oba segmenta imata namreč precejšen vpliv na varnost in zdravje tistih, ki delajo na cesti, in varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Posvet je organiziral Sindikat policistov Slovenije v sodelovanju z DARS-om, d. d., in Inštitutom za osebnostne motnje in oblikovanje osebnosti – KARAKTER, ob podpori sindikatov DARS-a in AMZS-ja v okviru konzorcijskega projekta, ki ga je sprejel in odobril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Foto: Sindikat policistov Slovenije