Sorodne objave

 

V četrtek, 12. junija 2014, se je v Policijski akademiji v Tacnu odvil prvi posvet o e-učenju v policiji. Avtorji prispevkov so govorili o izzivih e-izobraževanja in s tem povezanih novih pedagoških pristopih, razvoju e-učenja ter vlogi predavateljev pri izpopolnjevanju in usposabljanju.

e učenje 392 1

S svojim nagovorom ga je slovesno odprla mag. Tatjana Bobnar, namestnica generalnega direktorja policije, ki je med drugim poudarila, da "imamo danes vsi uslužbenci policije dostop do elektronskega izobraževanja na daljavo, ki ga poznamo kot okolje EIDA". Izrazila je (za)upanje, da bo posvet priložnost za nova znanja ter izmenjavo mnenj in izkušenj.

Naslovi prispevkov so napovedali vsebinsko rdečo nit posveta. V prvem delu so se vabljeni predavatelji, dr. Suzana Strmšek Turk z Dobe, Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, dr. Viktorija Florjančič s Fakultete za management Koper in dr. Darko Ščavničar z  Ministrstva za obrambo Republike Slovenije spraševali, kako petnajstletne slovenske izkušnje z e-učenjem posodobiti z novimi pedagoškimi pristopi. Govorili so tudi o izzivih e-izobraževanja ter posebej predstavili njegovo uporabno vrednost v Slovenski vojski.

Zaposleni v policiji, mag. Reimond Jeršin in Borut Rozman iz Policijske akademije, Miha Ristič iz Policijske uprave Ljubljana, Aleš Grudnik iz Službe generalnega direktorja policije, so v svojih prispevkih premišljevali o e-učenju v policiji "včeraj, danes, jutri", še posebej o njegovi vlogi pri kandidatih za delo v mednarodnih civilnih misijah.

Udeleženci so izvedeli, da od leta 2010 v policiji uspešno deluje okolje za elektronsko izobraževanje na daljavo (EIDA), ki je dostopno vsem policijskih enotam. Presenetil jih je podatek, da je bilo v letu 2013 na usposabljanjih v okolju EIDA kar 38.092 udeležencev. To pomeni, da se je vsak uslužbenec policije v povprečju udeležil skoraj petih usposabljanj.

e učenje 403 1

Do okolja elektronskega izobraževanja na daljavo, ki je dostopno prek interneta (EIDAZ), lahko poleg zaposlenih v policiji in ministrstvu za notranje zadeve dostopajo tudi drugi udeleženci usposabljanj, ki jih organizira policija, npr. občinski redarji.

V popoldanskem delu posveta so predavatelji iz Policijske akademije, Andrej Ošlak, Silva Weiss Janžek in Alenka Švab Tavčar, zbrane na posvetu v Tacnu povabili, naj "sedejo v šolske klopi e-učilnic Policijske akademije". V zanimivih nastopih so jim predstavili njihovo vlogo pri izpopolnjevanju in usposabljanju v policiji, zlasti v višješolskem študijskem programu Policist. Dr. Aleksander Pur iz Urada za informatiko in telekomunikacije pa je spregovoril o informacijski podpori e-učenju v policiji.

Predavatelji so odgovorili tudi na vprašanje, kakšna je vloga forumov v e-učenju. Ena izmed predavateljic je poudarila, da spletni forum ni javno zbirališče, namenjeno družabnim dogodkom, ali "mesto na prostem", kot je to veljalo v starem Rimu, ampak je namenjen različnim razpravam in izmenjavi mnenj.

Tistim, ki se posveta niso mogli udeležiti ali pa bodo želeli kakšno predavanje podrobneje spoznati, je namenjen elektronski zbornik prispevkov s posveta, ki ga udeleženci že lahko prebirajo v e-učilnici posveta, kasneje pa bo dostopen na intranetu.

e učenje  417 1

Prispevkom je sledila razprava o tem, kako nadaljevati z e-učenjem v policiji. Spretno jo je povezovala Alenka Švab Tavčar, namestnica predsednika pripravljalnega odbora posveta in zaslužna za to, da je na posvetu vse potekalo tako, kot mora. Z zanimivimi mislimi, komentarji, vprašanji so v razpravi sodelovali mag. Evgen Česnik, mag. Reimond Jeršin, Daniel Jug, Marko Fric, dr. Aleksander Pur in udeleženci posveta.

Pred koncem posveta se je Danijel Žibret, direktor Policijske akademije in predsednik pripravljalnega odbora posveta, zahvalil avtorjem prispevkov, predstavljenih na posvetu, vsem udeležencem za naklonjeno pozornost, članom pripravljalnega odbora posveta, zlasti njegovi „gonilni sili“ Alenki Švab Tavčar, pa za odlično organizacijo.

Poudaril je, da je v središču vsake dobre šole vedno dober učitelj, sodobna tehnologija pa nujna podpora dobrega poučevanja. Z besedami "na snidenje ob letu osorej na drugem posvetu o e-učenju!" je napovedal, da posvet ne bo muha enodnevnica.


Posvet o e-učenju v policiji (zbornik)