Sorodne objave

 

Vozniki, pozor! Od 15. novembra naprej morajo biti vozila v cestnem prometu opremljena s predpisano zimsko opremo.

Na možne nenadne spremembe vremena in s tem voznih razmer, ki so pogoste v zimskem obdobju, moramo biti namreč dobro pripravljeni. Kajti čeprav je bila letošnja jesen dokaj lepa, je pred nami že obdobje, ko je varna vožnja še posebej pomembna. Nizke temperature, led in sneg lahko povzročijo veliko neprijetnosti v cestnem prometu, kot so zasneženo vozišče, snežna ploskev, poledica. Zato moramo pravočasno poskrbeti za ustrezno zimsko opremo motornega, pa tudi priklopnega vozila.

Za lažjo in predvsem varnejšo vožnjo v zimskih razmerah svetujemo:

 • Spremljajmo vremenske napovedi.
 • Na pot se ob sneženju odpravimo le, če je res nujno.
 • Računajmo, da bo potovanje trajalo dlje, zato se od doma odpravimo prej kot običajno.
 • Zmanjšajmo hitrost vozila in ga prilagodimo razmeram ter stanju vozišča.
 • Povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom, ki vozi pred nami.
 • Zavirajmo previdneje in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko.
 • Ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj lahko vsako tako ravnanje povzroči zanašanje vozila (podobno velja tudi za sunkovito speljevanje).
 • Pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsevanje pogonskih koles in zanašanje vozila.
 • Vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti.
 • Posebej pozorni bodimo na izpostavljene dele ceste (na viaduktih, pri usekih cest ...), kjer je poledica bolj pogosta.
 • Med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah sta vozniška kultura in strpnost še posebej pomembni.

Za varno udeležbo v prometu ob spremenjenih voznih razmerah je najpomembnejša ustrezna priprava motornega vozila. Ta naj pred zimo obsega predvsem pregled naprav in opreme vozila. Poleg pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma in luči je tu še vrsta drugih naprav, ki jih mora uporabnik vozila občasno, pred zimo pa pravočasno in skrbno preveriti:

 • Akumulator - pregledati, očistiti in namazati je treba kabelske priključke in preveriti stanje elektrolita v celicah.
 • Luči, stekla in ogledala - pred vsako vožnjo je treba poskrbeti, da luči, stekla in ogledala niso zamrznjena.
 • Hladilni sistem - preveriti je treba gostoto in raven hladilne tekočine.
 • Sistem za dovod zraka v vozilo - priporočljivo je preveriti, ali so v sistemu tujki (smeti ali posušeno listje).
 • Olje v motorju - gladina olja mora vedno segati med obe oznaki (maks-min) na merilni palici.
 • Sistem za močenje vetrobranskega stekla - preveriti je treba količino vode v posodi in ji dodati zadostno količino sredstva proti zmrzovanju.
 • Metlice brisalcev - treba je preveriti njihovo izrabljenost in jih po potrebi zamenjati.
 • Klinasti jermen - preveriti je treba stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje alternatorja, črpalke hladilne tekočine in drugih naprav.
 • Sistem za dovod goriva - pri vozilih z motorjem na dizelski pogon je priporočljivo pregledati in po potrebi očistiti filter za gorivo.
 • Tesnila vrat - če jih bomo občasno namazali z ustreznim sredstvom (npr. glicerinom), v mrzlih dneh kljub vlagi vrata ne bodo primrznila.
 • Ključavnice na vratih in pokrovu prtljažnika - občasen vbrizg WD 40 ali podobnega penetrirajočega antikorozivnega sredstva bo preprečil pomrznjenje ključavnice.

Zimska oprema motornih in priklopnih vozil:

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5, Uradni list RS, št. 56/08) v 114. členu določa, da morajo biti motorna vozila od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in v zimskih razmerah, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica) (88. točka prvega odstavka 23. člena), opremljena s predpisano zimsko opremo.

Zimska oprema je sicer predpisana v 8. in 9. členu Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00 in 45/04).

V skladu z določbami tega pravilnika se za zimsko opremo šteje:

 1. Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
  • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
  • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

   Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled);

 1. Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
  • zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
  • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.
 1. Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.
 1. Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako "M+S".
 1. Ne glede na prej opisane pogoje štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem področju Slovenije, poletne pnevmatike. Priobalno področje je območje, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z Italijo, meja z Hrvaško in naslednje ceste (ki so vključene v to področje):
  • G 1-7 mejni prehod Krvavi Potok - Kozina,
  • R2-409 Kozina - Klanec,
  • G 1-10 Klanec - Kastelec in
  • R3-623 Kastelec - Podgorje - meja s Hrvaško.

Pnevmatike na vozilih z največjo dovoljeno maso do vključno 3500 kg, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h, morajo biti enake velikosti, vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (radialne, diagonalne), na isti osi pa tudi iste nosilnosti, hitrostnega razreda ter istega proizvajalca in dezena (vzorec tekalne površine). Zimske pnevmatike so lahko za največ dva razreda nižjega hitrostna razreda, kot ga zahteva konstrukcijsko določena najvišja hitrost vozila. (Opomba: hitrostni razredi pnevmatik: Q do 160 km/h; S do 180 km/h; T do 190 km/h; H do 210 km/h; V do 240 km/h; W do 270 km/h in Y do 300 km/h)-

Motorna in priklopna vozila, registrirana v tujini, morajo imeti v skladu z 59. členom Zakona o varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah zimsko opremo, predpisano za motorna in priklopna vozila, registrirana v Republiki Sloveniji.

Voznik, čigar vozilo pozimi ali v zimskih razmerah nima ustrezne zimske opreme, se kaznuje v skladu s 114. členom Zakona o varnosti cestnega prometa z globo 120 evrov, če pa je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, z globo 400 evrov. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje za tak prekršek z globo najmanj 1.200 evrov (odgovorna oseba najmanj 120 evrov), če zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo najmanj 4.000 evrov (odgovorna oseba najmanj 400 eurov).

Po 115. členu Zakona o varnosti cestnega prometa se zaradi kršitve določb odredbe o omejitvi prometa na cestah v Sloveniji voznik kaznuje z globo 200 evrov, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik z globo najmanj 4.000, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 evrov.

Policist na podlagi 239. člena Zakona o varnosti cestnega prometa prepove nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če so na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

V skladu s 4. odstavkom 114. člena Zakona o varnosti cestnega prometa odredi policist odstranitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem primeru ga na stroške lastnika odstrani izvajalec rednega vzdrževanja ceste.

V skladu z odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji je na cestah v Sloveniji, na katerih so zimske razmere, prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za izredne prevoze.


Voznikom želimo srečno vožnjo in previdno na cesti!