Sorodne objave

 

Na slovenskih avtocestah se je začelo prometno najbolj obremenjeno obdobje. Zaradi gostote prometa, rednih vzdrževalnih del in različnih interventnih dogodkov so občasni zastoji ali upočasnjen promet neizbežni.

Zastoji in interventna pot


Vedno, ko pride do zastoja (ne glede na vzrok: prometna nesreča, delo na cesti itd), mora biti med kolonama vozil na prehitevalnem in voznem pasu dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil. S pravilno razvrstitvijo vozil, ki niso udeležena v prometni nesreči na avtocesti, omogočimo intervencijskim vozilom hitrejši dostop do ponesrečencev in s tem povečamo možnost preživetja tudi do 40 odstotkov, hkrati pa se skrajša tudi čas odpravljanja nastalih posledic (odvoz vozil, čiščenje vozišča idr.).

Pomembno je, da vozniki med kolonama vozil, ki sta ustavljeni na prometnih pasovih, pustijo dovolj prostora za morebitno vožnjo intervencijskih vozil. Vozniki na prehitevalnem pasu se morajo umakniti skrajno levo, tisti na prometnem pasu pa skrajno desno. Odstavni pas mora biti prazen.

Vozniki (in potniki) naj, dokler traja zastoj, ostanejo v svojih vozilih in mirno počakajo na morebitne nadaljnje napotke. Na ta način je omogočen hiter premik vozil, če je to potrebno. Poleg tega morajo vozniki ob morebitnih premikih vozila zadržati predpisan položaj (skrajno levo ali skrajno desno). Velikokrat opažamo, da se vozniki sicer pravilno razvrstijo, ko pa mimo njih zapelje intervencijsko vozilo (katerokoli), pa se vrnejo proti sredini prometnega pasu in s tem onemogočijo ostalim intervencijskim vozilom prihod na kraj interventnega dogodka.

Prepovedana je tudi hoja po avtocesti ali cesti, rezervirani za motorna vozila, razen v primeru izjem.

IMG 6275

Ob neupoštevanju določil, ki se nanašajo na ravnanje v primeru zastoja, se v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa pojavljajo naslednje kršitve:

  • nepravilna razvrstitev ob zastoju prometa, vozniki ne pustijo med kolonama vozil, ustavljenima na prometnih pasovih, dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil,
  • vožnja za interventnim vozilom (sledenje),
  • vožnja v nasprotni smeri (razen, ko gre za odpravljanje zastoja),
  • obračanje, vzvratna vožnja, na vozišču avtoceste,
  • vožnja, parkiranje ali ustavitev na odstavnem pasu ali odstavni niši,
  • hoja pešcev na avtocesti, neoznačenost pešcev (izjeme dopuščenega zadrževanja zunaj vozila na avtocesti z ustreznimi odsevnimi telovniki).

IMG 6290

Spletne strani v povezavi s pravilnim razvrščanjem:

V prvem polletju smo obravnavali več kot 200 kaznivih dejanj na avtocestah


V zadnjih letih se na avtocestah na relaciji Italija - Madžarska in Avstrija - Hrvaška povečuje število obravnavanih kaznivih dejanj tatvin in drznih tatvin (tatvin goriva, gum, tovora, predmetov iz vozil ...). Samo v letošnjem prvem polletju je bilo tovrstnih primerov 232.

Na območju slovenskega avtocestnega križa in v njegovi neposredni okolici storilci tatvin in drznih tatvin uporabljajo različne načine storitve. Na počivališčih zavajajo oškodovance in v trenutku, ko pritegnejo njihovo pozornost, skupaj s sostorilci ukradejo predmete iz vozila. Še vedno se pojavljajo primeri, ko poskušajo tujci na počivališčih ob avtocestah pritegniti pozornost drugih udeležencev v prometu in jim v nadaljevanju prodati lažno blago, ponaredke (lažen zlat nakit iz medenine) ali pa omenjeno situacijo izkoristijo za to, da iz vozil odtujijo predmete, kot so torbice, denarnice, mobilne telefone ipd. Prav tako poznamo primere, ko storilci na počivališču ali na bencinskem servisu preluknjajo pnevmatiko na vozilu oškodovanca in se kasneje, ko se oškodovanec nekaj kilometrov naprej na avtocesti ustavi zaradi izpraznjene pnevmatike, pripeljejo za njim in z izgovorom nudenja pomoči izvršijo tatvino iz njegovega vozila. V nočnem času pa storilci pogosto izkoristijo odsotnost voznikov osebnih ali tovornih vozil tako, da vlomijo v vozila in kabine tovornih vozil in iz njih odtujijo predmete. Prav tako poznamo primere, ko so bila kazniva dejanja storjena v času, ko so vozniki počivali v svojih vozilih. Običajno navedena kazniva dejanja izvaja več storilcev hkrati, njihove naloge pa so pri tem razdeljene. Tovrstna kazniva dejanja pogosto izvršujejo tuji državljani, kot žrtve kaznivih dejanj se pojavljajo tako slovenski državljani kot tudi tujci, ki potujejo skozi Slovenijo.

Zato svetujemo voznikom in potnikom, da pri postankih na avtocestnih počivališčih ves čas postanka posvečajo ustrezno pozornost svojemu vozilu. Vozilo naj, v kolikor se oddaljijo od njega, zaklenejo, vrednejših predmetov, kot so prenosni računalniki, denarnice in telefoni, pa ne puščajo na vidnih mestih v vozilu. V primeru poskusa zaustavitve s strani neznanih oseb med vožnjo po avtocesti pa, že zaradi same prometne varnosti, tako zaustavljanje odsvetujemo.

DSC04008

Problematika premoženjskih kaznivih dejanj na avtocestah in počivališčih v državah EU je večja kot v Sloveniji. Zato velja, da moramo biti v tujini še toliko bolj pozorni na morebitne primere, ko poskušajo neznanci na avtocestah oz. počivališčih z nami navezati stik. Glede preventivnega obnašanja je predvsem v tujini priporočljivo, da v eni torbi ali denarnici ne nosimo skupaj vseh osebnih dokumentov in denarja, kajti v tem primeru lahko s storjenim kaznivim dejanjem druge oseba nad nami izgubimo vse predmete hkrati. Prav tako ni priporočljivo parkirati vozil na oddaljenih mestih večjih počivališč. Bolje je parkirati na osvetljenih delih počivališč, ki so pogosto tudi nadzorovani z video kamerami. Predvsem pa priporočamo uporabo urejenih varovanih počivališč. 

Če v tujini postanemo žrtev kaznivega dejanja, je treba o kaznivem dejanju čim hitreje obvestiti pristojno policijo ter ji posredovati čim več podatkov o storilcih, vozilu in smeri bega storilcev. Če oškodovanci v tujini ostanejo brez dokumentov in finančnih sredstev, se lahko za pomoč obrnejo na naše diplomatsko predstavništvo.

Vse udeležence v prometu pozivamo, da v primeru, ko na počivališčih ali sami avtocesti opazijo sumljive osebe, ki se pretvarjajo, bodisi da potrebujejo pomoč bodisi da želijo nuditi pomoč, s ciljem izvrševanja kaznivih dejanj, to nemudoma sporočijo policiji na telefonsko številko 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.


Tabela: Število obravnavanih kaznivih dejanj na območju avtocest

Vrednosti 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
ŠTEVILO KD 259 237 289 279 461 232
DELEŽ PREISKANIH KD 70,3% 60,3% 56,1% 43,4% 46,4% 50,9%
ŠKODA V EUR 154.306 161.385 255.212 270.764 438.399< 167.893

* Podatki za prvo polletje iz tekoče evidence