Sorodne objave

 

Policijska akademija razpisuje izvedbo programa strokovnega usposabljanja občinskih redarjev. Prijave je treba vložiti najkasneje do 15. septembra 2014.

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006) in Pravilnika o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 48/2014), Policijska akademija razpisuje izvedbo programa strokovnega usposabljanja občinskih redarjev.


Čas in kraj izvajanja

Ponedeljek, 13. oktober 2014, v prostorih Policijske akademije, Rocenska 56, 1211 Ljubljana – Šmartno.


Vključitev v usposabljanje

V Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev se lahko vključi vodja občinskega ali medobčinskega redarstva, pripravnik za občinskega redarja ter občinski redarji iz 34. člena Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju kandidat).


Pogoji za vključitev

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
  • na podlagi drugega odstavka 98. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/2013) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja, obdobnega izpopolnjevanja in preizkusa znanja.


Način prijave

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Pošlje jo na naslov: Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na »Občinski redar«.


Prijava mora zajemati: 

Izpolnjen obrazec za prijavo, ki vsebuje:
• podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon, e-naslov in podpis prijavitelja),
• podatke o kandidatu (ime, priimek, datum rojstva, naslov, telefon, e-naslov in podpis kandidata)

Prijave je potrebno vložiti najkasneje do 15. 9. 2014. O izbiri bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na usposabljanje. Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve, skladno s prostorskimi možnostmi.

Program strokovnega usposabljanja občinskih redarjev traja 410 ur in se bo predvidoma zaključil 31. 12. 2014 (možna sprememba datuma zaključka).

Po uspešno končanem usposabljanja bodo kandidati opravljali preizkus znanja. Termini opravljanja preizkusa znanja bodo objavljeni na spletni strani Policije in Ministrstva za notranje zadeve, 60 dni pred izvedbo. Preizkus znanja bo predvidoma potekal v mesecu januarju 2015.


Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri ga. Slavici Gostiša, policijski inšpektorici (telefon: 01/ 514 7076).