Sorodne objave

 

Danes, 14. avgusta 2014, smo predstavili novo metodologijo dela na avtocestah, ki je usmerjena v nadzor tovornega prometa oziroma ugotavljanje kršitev voznikov tovornih vozil. 

IMG 8260

"Podobno kot policisti drugod po Evropi, tudi pri nas ugotavljamo, da vozniki tovornih vozil med vožnjo pogosto uporabljajo mobilne telefone in med vožnjo opravljajo telefonske pogovore ter pišejo SMS sporočila. Nekateri vozniki tovornih vozil imajo prižgane tudi prenosne računalnike in druge elektronske naprave, ki jih spremljajo med vožnjo," je pojasnil Robert Vehovec iz Sektorja prometne policije na GPU.

Zvočni zapis izjave Roberta Vehovca (mp3) 

Uporaba naprav ali opreme, ki zmanjšuje slušno in vidno zaznavanje ali zmanjšuje zmožnost obvladovanja vozila, je prepovedana. Če je pri voznikih osebnih vozil takšne kršitve dokaj enostavno ugotoviti z neposredno zaznavo, je to znatno težje pri tovornih vozilih, kjer zaradi višine kabinskega prostora nimamo direktnega vpogleda v delovni prostor voznika in torej ne vidimo, kaj vse voznik počne med vožnjo.

Službeno vozilo (wmv) 

V lanskem letu je policija obravnavala 18.905 prometnih nesreč. Vozniki tovornih vozil so bili udeleženi v 2.262 prometnih nesrečah, približno 8 odstotkov pa so jih povzročili. Okrog 25 odstotkov prometnih nesreč (PN) z udeležbo tovornega prometa se zgodi na avtocestah, posledice pa se lahko končajo tudi tragično.

Tovorna vozila so bila v lanskem letu na avtocestah udeležena v šestih prometnih nesrečah s smrtnim izidom, v 100 prometnih nesrečah so se ljudje poškodovali, preko 500 nesreč pa je bilo z materialno škodo. Letos so bila tovorna vozila na AC udeležena v treh prometnih nesrečah s smrtnim izidom, 38 PN s telesnimi poškodbami in preko 200 PN z materialno škodo.

Če izpostavimo le dve prometni nesreči - prva se je pripetila v lanskem letu na pomurski avtocesti, ko je voznik TV trčil v drugo tovorno vozilo, ki je stalo na odstavni niši. V letošnjem letu je na štajerski avtocesti prišlo do PN v kateri so umrli trije ljudje in sicer potem, ko je tovorno vozilo na odstavnem pasu trčilo v parkirano vozilo.

V preteklih letih (zlasti v zadnjih mesecih) se je na avtocestah pripetilo tudi več prometnih nesreč z udeležbo tovornih vozil, ki k sreči niso imele hujših posledic, so pa povzročile daljše zastoje na avtocestah. Odstranitev tovornih vozil in razsutega tovora zahteva več časa, v veliko primerih pa terja tudi začasno zaprtje avtocestnega odseka.

5

Čeprav se vzroki prometnih nesreč razlikujejo, lahko sklepamo, da v posameznih primerih do nesreč prihaja tudi zaradi nezbranosti voznikov oziroma zaradi spleta okoliščin, ko ti med vožnjo pozornost posvečajo drugim aktivnostim, ki ne sodijo za volan in se zato na nepričakovane okoliščine na cesti ne morejo ustrezno odzvati, saj je tudi zavorna pot tovornih vozil mnogo daljša kot pri osebnih vozilih.

S to problematiko se policisti po Evropi soočajo na različne načine. Nekatere policije uporabljajo avtobuse ali druga višja vozila, iz katerih se pri prehitevanju tovornih vozil vidi v kabino voznika. 

V slovenski policiji smo se odločili za uporabo službenega vozila, ki ima na drogu nameščeno kamero, preko katere lahko vidimo v kabino voznika. Ker gre za manjše vozilo, je to bolj mobilno, zaradi višje dovoljene hitrosti v primerjavi z avtobusom pa lahko preverimo večje število tovornih vozil.

kombi182014 1

Z novo obliko nadzora je ugotavljanje kršitev voznikov tovornih vozil lažje. »Želimo si, da bi vozniki tovornih vozil spoznali, da nadziramo tudi njihovo početje in se bolj posvetili vožnji,« je še dejal Vehovec.

Novo obliko dela smo že preizkusili. Kot je povedal Robert Javoršek iz Specializirane enote za nadzor prometa, prve ugotovitve kažejo, da je tak nadzor zelo koristen: »Kombi nam služi kot dodatno oko, ki iz ustrezne višine zaznava dogajanje v kabini. Ravnanje voznika lahko še posnamemo, če ugotovimo kršitev predpisov, kar nam služi pri dokazovanju prekrška. Poleg kršitev, povezanih z nedovoljeno uporabo naprav med vožnjo, lahko z omenjeno tehniko posnamemo tudi druge kršitve - neuporabo varnostnega pasu, nepravilnosti v zvezi s spoštovanjem pravil vožnje, pritrjevanja tovora in druge kršitve.«

Zvočni zapis izjave Roberta Javorška (mp3) 

V praksi nadzor poteka tako, da v vozilu, na katerem je nameščena kamera, potujeta še operater, ki upravlja s kamero in policist, ki ugotovljene kršitve sporoča patruljam za njim. Po ugotovljenih kršitvah patrulje voznike tovornih vozil ustavijo na ustreznih počivališčih, kjer jih seznanijo s kršitvami in izvedejo ustrezne postopke. 

Kljub kadrovskim in finančnim primanjkljajem prometni policisti ohranjajo visoko stopnjo nadzora tovornega prometa na avtocestah. Zato navedbe enega izmed medijev, da je nadzora manj, zagotovo ne držijo:

  • Od leta 2010 policisti v povprečju na področju nadzora tahografov in s tem povezanim časom trajanja vožnje ter obveznih počitkov preveri okrog 7.500 tovornih vozil letno (le l. 2012 je bilo preverjenih manj, t.j. 6.300) v letošnjem polletju pa že preko 5.000.
  • Policisti so v lanskem letu opravili nadzor delovnih dni 125.000 voznikov (v prvih sedmih mesecih letošnjega leta že preko 80.000), vedno več pa je tudi policistov, ki so usposobljeni za nadzor digitalnih tahografov. V letu 2013 so policisti preverili težo preko 12.700 vozil, od katerih je bilo preko 4.700 preobremenjenih.
  • Obravnavali so preko 34.000 kršitev tovornih vozil (v prvem polletju letos skoraj 20.000). Polovico kršitev policija ugotovi pri domačih prevoznikih.
  • Delo prometnih policistov bo v prihodnje še učinkoviteje, saj je bila na pomurski avtocesti vzpostavljena prva nadzorna točka Dolinsko, s čimer smo pridobili primerno mesto za nadzor prometa.

GOPR0591

Varno v poletje!

Med poletno turistično sezono se prometna varnost navadno precej poslabša, saj se vožnja  poleti v mnogočem razlikuje od vožnje v drugih obdobjih leta. Večja gostota prometa in  raznovrstnost prometnih udeležencev sta poglavitni značilnosti prometa v najbolj vročih  mesecih. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami pa sta prehitra  oz. neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola.

Več preventivnih nasvetov