Sorodne objave

 

Šolske počitnice gredo proti koncu, otroci pa se vračajo v šolske klopi in na ceste. Starši, pripravite jih za varno udeležbo v prometu. Vozniki, vozite previdno in počasi!

Čez nekaj dni se začne novo šolsko leto, ko bodo spet pogosteje na cestah tudi otroci. Aktivnosti policije za zagotavljanje varnosti otrok na poti v šolo in iz nje sicer potekajo že nekaj časa, več pa jih bo zlasti v prvih šolskih dneh, ko bodo policisti med 1. in 12. septembrom 2014 bolj prisotni v okolici šol in vrtcev, po varnih poteh pa bodo spremljali tudi prvošolčke.

VarnaPotVsolo01-m

Varna pot v šolo in domov- preventivni nasveti policije


V nadzorih, ki se bodo izvajali predvsem v času, ko otroci prihajajo v šolo ali se iz nje vračajo domov, bodo policisti:

  • v okolici šol izvajali poostren nadzor prometa (kontrola hitrosti in umirjanje prometa); 
  • preverjali bodo tudi: opremljenost otrok z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi (v nočnem času ali ob zmanjšani vidljivosti);
  • opremljenost in brezhibnost koles in koles s pomožnim motorjem ter mopedov, s katerimi se vozijo otroci in mladoletniki;
  • uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozu otrok;
  • tehnično urejenost vozil, s katerimi se prevažajo otroci v šolo;
  • pravilno parkiranje, zlasti v okolici šol in vrtcev.

Preventivne in ostale aktivnosti za varovanje otrok na poti v šolo in iz nje bodo policisti izvajali tudi v preostalih mesecih šolskega leta.


Vozniki, pazite na otroke!

Voznike opozarjamo, naj vozijo varno, otrokom pa omogočijo varno prečkanje ceste ter varen prihod v šolo in iz nje. Pravočasna ustavitev vozila bo veliko lažja in bolj varna, če bodo vozniki dosledno upoštevali omejitve hitrosti in jo povsod prilagodili razmeram na cesti.


Starši, pripravite otroke za varno šolsko pot!

Veliko lahko naredijo že starši sami. V policiji svetujemo, naj otroke (na njim primeren način) seznanjajo z osnovnimi prometnimi pravili, jim pokažejo, kako pravilno in varno prečkati cesto, jih opozorijo na nevarna mesta in situacije, zlasti pa s svojim zgledom poskrbijo za to, da bodo otroci znali pravilno ravnati v prometu.

Pri tem si lahko pomagajo tudi s preventivnimi plakati, ki so jih pripravili na kranjski policijski upravi v sodelovanju s kranjskim svetom za preventivno in vzgojo v prometu. Plakati prikazujejo najpogostejše prometne situacije, v katerih se znajdejo otroci.

Plakat moderPlakat (moder)  Plakat oranzenPlakat (oranžen) 


Gorenjski policisti so v sodelovanju s kranjskim svetom za preventivo in vzgojo v prometu za otroke pripravili preventivna plakata za varnejše prve korake v svetu prometa. Plakata si lahko tudi natisnete.


Otrok naj dobro pozna osnovna prometna pravila in svojo šolsko pot 

Čez cesto le na prehodu za pešce in/ ali pri zeleni luči na semaforju za pešce

Otrok mora poznati barve na semaforju. Preden prečka cesto, se mora ustaviti ob robu ceste in se prepričati, da ima prosto pot (s pogledom levo, desno in še enkrat levo). Vedno jo mora prečkati na prehodu za pešce. Otroke je treba naučiti, da najkrajša pot ni vedno najvarnejša, zato naj na svoji poti izbirajo le označene ali semaforizirane prehode za pešce, nadhode oziroma podhode;

Hodi le po pločniku, kjer ga ni, pa ob levem robu ceste

Za varno hojo morajo uporabljati pločnik, če pločnika ni, pa naj hodijo ob levem robu ceste, saj bodo tako lažje spremljali promet in se pravočasno umaknili vozilom. V temnejših delih dneva naj uporabljajo tudi kresničko, da jih bodo vozniki pravočasno opazili. Nikoli naj se ne igrajo na pločniku in naj ne stopajo nenadoma na cesto, saj lahko s tem presenetijo voznike in povzročijo prometno nesrečo.  

Na kolo vedno s čelado

Otroci do 6. leta starosti smejo voziti kolo le na peš poti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa. Otroci do 14. leta starosti, ki nimajo kolesarskega izpita, se lahko vozijo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe. Otroci, stari od 8 do 14 let, se lahko samostojno vozijo v cestnem prometu le z veljavno kolesarsko izkaznico, do 14. leta pa morajo obvezno uporabljati tudi kolesarsko čelado.

Otrok v avtu naj bo vedno pripet

Otroke v vozilih vozimo ustrezno zavarovane z zadrževalnim sistemom, uporaba pa je obvezna na vseh sedežih. Otrok, manjši od 150 cm, mora biti zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren njegovi telesni masi. Vendar pa otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v sedežu za potnike, ki je zaščiten s prednjo zračno blazino, razen če je zračna blazina deaktivirana. Take prevoze otrok zaradi varnosti vseeno odsvetujemo. V motornem vozilu, ki ni opremljeno z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroke, starejše od treh let in manjše od 150 cm, pa je dovoljeno voziti le na sedežih, ki niso prednji sedeži.

Vozniki in starši naj vedno tudi sami uporabljajo varnostni pas, saj tako otroku nudijo dober zgled.


Rolerji, skiroji in rolke ne sodijo na cesto

Pločniki so namenjeni pešcem, kolesarske poti in steze kolesarjem, cesta pa voznikom motornih vozil. Posebnih prevoznih sredstev, kot so rolerji, skiroji, rolke ipd., na cesti ni dovoljeno uporabljati, je pa njihova uporaba pogojno dovoljena na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in v območjih umirjenega prometa. Pogojno zato, ker uporabniki posebnih prevoznih sredstev s svojo udeležbo ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev, način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci. Zato naj bodo otroci pri uporabi teh prevoznih sredstev previdni, uporabljajo pa naj vsaj osnovno zaščitno opremo (npr. čelado, ščitnike ipd.). Nevarnost zanje lahko predstavlja zlasti slabo vreme, mokri pločniki ali kolesarske površine, gost promet in ovire na cesti.


Mlajši otroci naj imajo na poti v šolo in domov zagotovljeno spremstvo

Mlajši otroci morajo imeti na poti v vrtec in v prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let, in mladoletniki, če to dovolijo otrokovi starši, skrbniki oziroma rejniki otrok. Otroci, ki bodo obiskovali prvi razred osnovne šole, lahko z dovoljenjem staršev prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.


Pri prevozu otroka v šolo ustavite in parkirajte svoje vozilo na varen način!

Policisti bodo v nadzorih in pri prometnih kontrolah pozorni tudi na pravilno ustavitev in parkiranje vozil v okolici šol in vrtcev. Zato svetujemo, da vozniki te obveznosti ne zanemarijo, saj z nepravilno ustavitvijo ali parkiranjem lahko ovirajo in celo ogrožajo otroke.

Otroci naj v avto vstopajo in izstopajo na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa (na pločnik), tako da otrok ne more iz avta takoj steči na cesto. Mlajšega otroka naj starši iz vozila vzamejo sami.


Želimo vam prijeten in varen začetek novega šolskega leta!