Sorodne objave

 

Dosedanji generalni direktor policije Stanislav Veniger je danes, 2. novembra 2014, predal posle svojemu nasledniku, v. d. generalnega direktorja policije Marjanu Fanku.

IMG 5273

Veniger je v okviru primopredaje Fanka seznanil z nujnimi in pomembnimi odprtimi nalogami, kadrovskimi in organizacijskimi zadevami ter trenutnim stanjem izvedenih nalog v skladu z letnim načrtom dela policije za 2014. Fanku je v okviru primopredajnega poročila predstavil tudi trenutno finančno stanje, tj. razpoložljiva finančna sredstva in priprave na nov proračun policije za leto 2015.

IMG 5290

Dosedanji generalni direktor policije je ob primopredaji poslov poudaril, da predaja v vodenje največji organ v državi z izjemnimi rezultati na vseh področjih zagotavljanja varnosti. "To je rezultat predanega dela sodelavk in sodelavcev na lokalni, regijski in državni ravni."

Kot je dejal Veniger, je še posebej ponosen na velike korake, ki so bili storjeni na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete in korupcije. Uresničevanje strategije boja proti gospodarski kriminaliteti je bilo podprto tudi s kadrovsko okrepitvijo služb na regijski in državni ravni. "Prepričan sem, da bo slovenska policija še naprej ostala neodvisna in samostojna institucija ter s podporo politike nadaljevala učinkovit boj proti resnemu kriminalu," je dejal Veniger.

Rezultati kažejo, da so zaposleni v policiji v zadnjih letih s precej manj sredstvi naredili več, kar pomeni, da so bili pri izvajanju nalog precej bolj obremenjeni. "Zato upam, da bo aktualna politika to znala prepoznati in ceniti in ne bo zmanjševala sredstev zaposlenim, še posebej ne pri plačah. Kajti zmanjševanje plač in dodatkov bi lahko privedlo zaposlene v večjo apatičnost, padec delovne motivacije, povečala pa bi se tudi možnost korupcije," je opozoril Veniger.

IMG 5299

 Primopredaje poslov se je udeležil tudi državni sekretar notranjega ministrstva Boštjan Šefic.


"Zadnji dve leti sta bili najtežji v moji karieri, ne samo zaradi pomanjkanja sredstev, novih varnostnih, organizacijskih in delovnih izzivov, temveč tudi smrti kolegice in kolegov, ki so za seboj pustili prizadete družine. Verjamem, da bo policija družinam tragično preminulih sodelavcev še naprej stala ob strani,« je dejal Veniger in dodal, da sta bili "zadnji dve leti, kljub težkim dogodkom, prežeti tudi z lepimi spomini, saj sem imel izjemne sodelavce in sodelavke, brez katerih ne bi dosegli takih uspehov!"

Veniger je novemu vodstvu zaželel veliko uspehov in čim manj ovir. Ob tem je izpostavil prepričanje, da novega v. d. glede na trenutne razmere čakajo veliki izzivi, a kot je dejal, vanj trdno verjame: "Fank je karierni policist oz. kriminalist z veliko izkušnjami, bogatim znanjem in predvsem pravimi osebnostnimi lastnosti za to funkcijo. Zato sem prepričan, da bo znal sprejemati prave odločitve."

Ob primopredaji poslov se je Veniger, ki je funkcijo generalnega direktorja policije opravljal dobri dve leti, od 18. oktobra 2012, vsem sodelavkam in sodelavcem zahvalil za dobro sodelovanje. "Neizčrpna pripadnost in motivacija zaposlenih ter njihova brezmejna solidarnost, ki se je pokazala v najtežjih trenutkih, me bodo za vedno navdajali s ponosom, da sem bil del tega kolektiva," je ob slovesu dejal Veniger.

Kot je dejal v. d. generalnega direktorja policije, Marjan Fank, prevzema vodenje policije z vso odgovornostjo in zavedanjem razmer, v katerih je država. Ob tem pa je poudaril, da se mora tudi država zavedati svoje tudi odgovornosti do slovenske policije, ki zagotavlja izjemno visok standard varnosti. "Ena najtežjih nalog v prihodnje bo zagotoviti ustrezno vrednotenje dela zaposlenih v policiji. Slovenija je po stopnji zagotovljene varnosti v samem vrhu na območju Evropske unije in regije, v kateri se nahaja, kar je gotovo plod uspešnega dela zaposlenih v policiji in doseganja rezultatov v zadnjih letih. Rezultati in stopnja zaupanja v policijo potrjujejo, da je policija med najučinkovitejšimi institucijami v državi, kar je pogojeno s prispevkom vseh zaposlenih, ki s predanim in požrtvovalnim delom prispevajo k temu, kljub dejstvu, da se vse bolj posega v materialne in kadrovske vire, ki so nujen pogoj za izvajanje nalog. Upamo, da bodo država in njeni odločevalci v prihodnje ohranili in zagotovili osnovne pogoje za delo policije, s katerimi bomo lahko še naprej vzdrževali visoko stopnjo varnosti za vse prebivalce Slovenije in nenazadnje tudi Evropske unije. Pomena varnosti kot dobrine se namreč družba prepogosto zave šele v trenutku, ko je le ta ogrožena," je ob primopredaji poudaril Fank.

Fank se je na koncu zahvalil Venigerju za dobro sodelovanje ter korektno in profesionalno vodenje slovenske policije v enem izmed najtežjih obdobij, ki so ga med drugim močno zaznamovali tudi protesti.