Obveščamo o nekaterih kadrovskih spremembah v Službi generalnega direktorja policije, Operativno-komunikacijskem centru in Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi ter na policijskih upravah Maribor in Murska Sobota.

 

  • Generalni direktor policije bo za vodjo Službe generalnega direktorja policije - zaradi upokojitve dosedanjega vodje Bojana Matevžiča - s 1. januarjem 2010 imenoval Tomaža Pečjaka, dosedanjega vodjo Operativno-komunikacijskega centra na Generalni policijski upravi.
  • Vodenje OKC GPU bo s 1. januarjem 2010 po pooblastilu generalnega direktorja policije prevzel Franci Koncilja, ki je bil doslej pomočnik vodje OKC.
  • Dosedanji pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na GPU Robert Črepinko bo po pooblastilu generalnega direktorja policije s 1. januarjem 2010 prevzel vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada, ki bo deloval v okviru UKP GPU.
  • Roberta Črepinka bo na delovnem mestu pomočnika direktorja UKP GPU s 15. januarjem 2010 zamenjal Marjan Fank, dosedanji vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor.
  • Za vodjo SKP PU Maribor bo s 15. januarjem 2010 imenovan Janez Lovrec, dosedanji vodja SKP PU Murska Sobota.
  • Vodenje SKP PU Murska Sobota pa bo po pooblastilu s 15. januarjem 2010 prevzel Damir Ivančič, dosedanji vodja Oddelka za splošno kriminaliteto v SKP PU Murska Sobota.