Sorodne objave

 

Po pooblastilu generalnega direktorja policije bo dosedanji pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Robert Črepinko s 1. januarjem 2010 prevzel vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada. V izjavi za javnost je danes, 31. decembra 2009, predstavil dosedanje in načrtovane aktivnosti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU).

IMG 3144

Zvočni posnetek izjave Roberta Črepinka  (mp3) 


Kot je poudaril Robert Črepinko, "gre za projekt, ki je zrasel v stroki s sodelovanjem najširšega kroga strokovnjakov iz različnih državnih organov in inštitucij".

Nacionalni preiskovalni urad je ustanovljen, da bi izboljšali preiskovanje najtežjih oblik gospodarskega kriminala in korupcije ter ostalih oblik resne kriminalitete. Z novim uradom želimo odpraviti dosedanje pomanjkljivosti, ob hkratni uporabi bogatih izkušenj na področju odkrivanja in preiskovanja teh kaznivih dejanj. To je ključno izhodišče, da se ne ogrozi dobrih praks, ki že obstajajo; da se ne ohromi tekočih preiskav in delovanj kriminalistične policije ter da se ne poruši enovitosti slovenske policije. Treba je poudariti, da bodo zaposleni v NPU tudi naprej tesno sodelovali z ostalimi kriminalisti, uniformirano policijo in drugimi sodelavci.

"V letu, ki se zaključuje, smo izvedli niz aktivnosti, tako je za začetek dela Nacionalnega preiskovalnega urada vse pripravljeno. Seveda bo za dobro delovanje NPU potrebno še veliko aktivnosti v prihodnjem in vseh nadaljnjih letih," je še dodal Črepinko.

Različni strokovnjaki so pripravili nabore potrebnih znanj za zaposlene v NPU in vsa potrebna usposabljanja. Pripravljen je tudi nabor tehnične opreme, ki jo bodo zaposleni v NPU potrebovali za dobro in učinkovito delo.

Pripravili smo tudi osnutke potrebnih sprememb zakonodaje, izveden pa je bil tudi selekcijski postopek za prvo skupino zaposlenih v NPU. Tako bo januarja z delom začela skupina 25 višjih kriminalističnih inšpektorjev preiskovalcev in 3 vodje preiskav. "V prihodnjem letu bodo izvedeni še postopki za zaposlitev zunanjih strokovnjakov, brez katerih prav tako ne bodo mogoče uresničiti ciljev, ki smo si jih zadali. Tako računamo, da bi v letu 2010 zapolnili vsa mesta v novem uradu," je poudaril Črepinko.

Za dobro delovanje Nacionalnega preiskovalnega urada bodo ključni prav strokovnjaki, ki bodo ustrezno imeli znanje, močno voljo in motivacijo za preiskovanje najhujših oblik gospodarskega kriminala in korupcije in zasega protipravne premoženjske koristi ter ostalih oblik resnega kriminala.

Da bi bilo delo NPU res uspešno, bo nujno tesno sodelovanje različnih pristojnih organov, ki so že učinkovito sodelovali pri pripravi tega projekta, sodelovanje pa se bo stopnjevalo skozi preiskavo konkretnih primerov. NPU bo namreč deloval na področju, ki se hitro spreminja, zato se bo moral vseskozi prilagajati vsem spremembam.

NPU je tako pripravljen na začetek svojega delovanja. "Prepričan sem, da bomo v prihodnjem letu izpolnili pričakovanja stroke in k naporom kriminalistične policije dodali svoj delež k boljši kakovosti preiskovanja najtežjih oblik gospodarskega kriminala in korupcije ter ostalih resnih oblik kriminalitete," je zaključil Črepinko.

 ***

Robert Črepinko je po končani srednji šoli najprej diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve in nato še na Pravni fakulteti v Ljubljani.

V poklicni karieri je opravljal naloge policista in kriminalista na različnih policijskih upravah, od sredine leta 2002 je bil zaposlen kot kriminalistični inšpektor na Upravi kriminalistične policije, konec leta 2005 je postal vodja sektorja, novembra 2007 pa pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije.

Med slovenskim predsedovanjem Svetu Evropske unije je bil predsedujoči Upravnemu odboru Europola, v katerem je sedaj nadomestni član. Trenutno vodi odbor po členu 36 (CATS) R Slovenije v Svetu EU, ki združuje vse delovne skupine s področja policijskega sodelovanja in pripravlja predloge dokumentov za Correper in ministre na zasedanjih Sveta EU.

Govori angleški in nemški jezik, udeležil se je več različnih strokovnih usposabljanj doma in v tujini.