Sorodne objave

 

Slovenska policija je v sodelovanju z varnostnimi organi Dominikanske Republike in nacionalnim birojem Interpola Santo Domingo v Dominikanski Republiki uspešno zaključila iskanje pobeglega Roberta Časarja, za katerega je koprsko okrožno sodišče izdalo mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo. Časar je bil 26. feburarja 2015 prijet v Santo Domingu in se trenutno nahaja v priporu v Parizu v Franciji, od koder bo predan Sloveniji. Postopek izročitve je v teku in ga ureja Ministrstvo za pravosodje.

IMG 8456

Več informacij o izsleditvi in prijetju Roberta Časarja sta na današnji novinarski konferenci posredovala (z leve): Dean Jurič, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper, in mag. Branko Japelj, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.


Zvočni posnetek izjave Deana Juriča (mp3)  

Zvočni posnetek izjave Branka Japlja (mp3)  


Koprsko okrožno sodišče je 20. marca 2014 razpisalo evropski nalog za prijetje in predajo in mednarodno tiralico zoper Roberta Časarja. Ukrepa sta bila razpisana zaradi pravnomočne obsodbe, in sicer zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po 1. in 2. odstavku 244. člena Kazenskega zakonika (KZ) ter kaznivega dejanja nedovoljenega sprejemanja daril po 1. odst. 247. člena KZ, na skupno 5 let in 9 mesecev kazni zapora. Obsojenec zaporne kazni ni nastopil v roku, določenem s strani sodišča, in je bil na begu. Sodišče je 14. marca 2014 izdalo tudi pisno odredbo za privedbo, na podlagi katere je bilo treba obsojenca privesti v Zavod za prestajanje zaporne kazni Dob pri Mirni.

Slovenska policija je na podlagi izdane odredbe za privedbo začela z intenzivnim iskanjem obsojenca Roberta Časarjain kasneje iskanje razširila tudi v tujino na podlagi izdanega evropskega naloga za prijetje in predajo ter mednarodne tiralice.

"Na podlagi zbranih obvestil o domnevnem gibanju iskane osebe pred in po razpisu tiralice, ki smo jih pridobili od tujih varnostnih organov, smo že 7. aprila 2014 poslali nacionalnemu uradu Interpol Santo Domingo v Dominikanski Republiki prvo zaprosilo za preveritev, ali se iskana oseba nahaja v njihovi državi. V nadaljevanju smo istemu naslovniku poslali še nekaj zaprosil, vendar na naša zaprosila nismo prejeli odgovorov, zato smo za pomoč zaprosili Generalni Sekretariat Interpola v Lyonu, ki nam je nudil operativno in logistično podporo in pomoč pri iskanju obsojenca," je dejal mag. Branko Japelj.

"Na podlagi dobrega sodelovanja z Generalnim Sekretariatom Interpola v Lyonu smo konec leta 2014 od Interpola Santo Domingo prejeli obvestilo, da uspešno rešujejo naša zaprosila za preveritev podatkov. V začetku februarja letos pa so nas obvestili, da beležijo vstop iskanega v njihovo državo že konec leta 2013 in da ga vodijo kot tujca z začasnim bivališčem v njihovi državi. Z varnostnimi organi Dominikanske Republike oz. Interpolom Santo Domingo je potekala usklajena korespondenca z namenom, da bi iskano osebo prijeli. Seznanjeni smo bili tudi, da nameravajo iskanega izgnati iz države, kar so dejansko tudi storili 26. februarja 2015. Obvestili so nas, da bo izgon obsojenca opravljen iz Dominikanske Republike v Francijo, zato smo francoske organe obveščali o obstoju in veljavnosti evropskega naloga za prijetje in predajo. Francoski varnostni organi so iskano osebo 1. marca 2015 po vstopu na njihovo ozemlje pridržali. Časar bo v priporu Franciji do predaje slovenskim pravosodnim organom," je še dodal Japelj.

Pri iskanju pobeglega Časarja je slovenska policija sodelovala s kar 30 državami, ki so članice Interpola. Kot je dejal Japelj, "smo samo na ravni Nacionalne enote Interpola Ljubljana poslali in prejeli skupaj preko 260 pisnih zaprosil tujim varnostnim organom oziroma njihovih odgovorov."

"Posebej velja izpostaviti, da smo bili deležni izjemne asistence Generalnega sekretariata Interpola in sicer komandnega in koordinacijskega centra (ki nudi nenehno pomoč državam in kjer je eden od vodij tudi slovenski policist, sekundiran na Interpol) ter Enote za podporo pri iskanju ubežnikov (Fugitive Investigative Support). Pomoč pri iskanju nam je nudi tudi Zvezni preiskovalni urad Združenih držav Amerike.


Statistični podatki

Število iskanih oseb na podlagi mednarodnih tiralic (MT) in evropskeha naloga za prijetje in predajo (ENPP):

  • s strani Slovenije je vseh mednarodno iskanih oseb 196,
  • iskanih oseb samo z ENPP je 18,
  • iskanih oseb samo z MT je 28,
  • iskanih oseb z MT in ENPP je 150.

Od 1. januarja 2015 do 20. februarja 2015 je bilo v Sloveniji prijetih in pozneje v tujino izročenih oz. predanih 16 oseb (v letu 2014 je bilo takih oseb 85).

V tujini prijetih in v Slovenijo izročenih oz. predanih je bilo letos do 20. februarja 2015 5 oseb (v letu 2014 pa je bilo takih oseb 53).