Sorodne objave

 

V Vadbenem centru Gotenica je 26. in 27. marca 2015 potekala druga delavnica v okviru projekta Themis, ki ga vodi Uprava kriminalistične policije. Projekt sofinancira Evropska komisija in je namenjen usposabljanju kriminalistov, tožilcev, sodnikov in drugih interesnih skupin, ki se ukvarjajo z bojem proti goljufijam na škodo Evropske unije.

Na drugi delavnici, kjer je bila glavna tema goljufije na škodo Evropske unije na področju Evropskega sklada za regionalni razvoj, so kot izvajalci in udeleženci poleg predstavnikov Policije in Ministrstva za notranje zadeve sodelovali tudi predstavniki Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Komisije za preprečevanje korupcije, Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Komisije za preprečevanje korupcije in predstavniki različnih tožilstev in sodišč.

1smolej

V uvodnem delu delavnice je pomočnik vodje projekta David Smolej predstavil projekt Themis, postopek pridobivanja evropskih sredstev za namene projekta, vsebino in potek projekta v letu 2015 in 2016. Ta se bo odvijal v obliki devetih dvodnevnih delavnic in zaključne konference v Kongresnem centru Brdo.

3themis

Vsebinski del delavnice je s predstavitvijo začela direktorica Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna Nataša Prah. Predstavila je organiziranost urada, njegove pristojnosti in delo na področju goljufij na škodo Evropske unije. V drugem delu prispevka pa je predstavila sodelovanje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in kontaktno točko AFCOS.

8themis

V nadaljevanju je vodja Sektorja za izvajanje EU programov na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) Tea Pirih predstavila pristojnosti ministrstva. Pozornost je namenila Evropskemu skladu za regionalni razvoj ter razliki med staro in novo perspektivo črpanja evropskih sredstev. Prav tako je predstavila ugotavljanje nepravilnosti pri upravljanju s skladom, načine storitve ugotovljenih goljufij in prijavljanje pristojnim organom v primeru ugotovljenih sumov kaznivih dejanj.

14themis

Prvi dan delavnice sta o primerih podkupovanja tujih javnih uslužbencev in tveganja za goljufije na škodo Evropske unije spregovorili vodja Službe za nadzor in preiskave na Komisiji za preprečevanje korupcije Romana Berčič in Mojca Kuzmički iz Uprave kriminalistične policije.

13themis

Drugi dan delavnice je bil namenjen študiji posameznih primerov goljufij na škodo Evropske unije, ki jih je obravnavala policija. Študije primerov kaznivih dejanj znotraj Evropskega sklada za regionalni razvoj je predstavil pomočnik direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada David Antolovič.

4themis

Na koncu dvodnevne delavnice je nastopil predstavnik Specializiranega državnega tožilstva Matej Mavrič, ki je predstavil normativno urejenost kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije, izkušnje tožilstva in problematiko v predkazenskem postopku na področju pregona kaznivih dejanj, dokazovanje obarvanega naklepa (dolus coloratus) in sodno prakso na področju goljufij na škodo Evropske unije.

IMG 20150327 094420

Projekt Themis se bo nadaljeval v aprilu 2015, ko bo na tretji delavnici tekla beseda o goljufijah na področju Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kjer bodo poleg kriminalistov prav tako sodelovali predstavniki drugih organov.

 

Več o projektu Themis:

 

Zbornik Goljufije na skodo EU naslovnica

Goljufije na škodo EU z vidika nekaterih organizacij - zbornik povzetkov