Sorodne objave

 

V Moravskih Toplicah se je danes, 7. maja 2015, začela prva mednarodna konferenca na temo centrov za policijsko in carinsko sodelovanje. Na dvodnevnem srečanju sodelujejo predstavniki policij in notranjih ministrstev držav Zahodnega Balkana in vabljenih članic Evropske unije.

Konferenco smo organizirali skupaj s Konvencijo o policijskem sodelovanju v JV Evropi, na pobudo nemške zvezne mejne policije, z namenom, da z drugimi kolegi iz regije izmenjamo izkušnje in dobre prakse pri delovanju centrov za policijsko sodelovanje. Po ukinitvi kontrol na notranjih schengenskih mejah se je namreč potniški promet še dodatno povečal. Ker se večja mobilnost lahko izkorišča tudi v kriminalne namene, je hitra in učinkovita izmenjava informacij ključnega pomena za učinkovito delo policije pri preprečevanju in odkrivanju kriminalitete.

Pravi odgovor na ta izziv pa je ravno ustanovitev skupnih centrov, ki omogočajo hitro pridobitev različnih podatkov od sodelujočih držav. Slovenska policija lahko to potrdi že sedaj, z uspešnim sodelovanjem v dveh večstranskih policijskih centrih. Pred kratkim je svojo desetletnico praznoval trilateralni center za policijsko sodelovanje Vrata Megvarje, kjer skupaj delamo slovenski, italijanski in avstrijski policisti, zelo uspešno pa je tudi naše delo v kvadrilateralnem centru za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas, kjer sodelujejo policije iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije.

IMG 0018

Z leve: predstavnik nemške zvezne policije Marcus Leitl, predstavnik Sekretariata Konvencije o policijskem sodelovanju v JV Evropi, Anton Travner in namestnica generalnega direktorja policije mag. Tatjana Bobnar


  Zvočni posnetek izjave mag. Tatjane Bobnar (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Marcusa Leitla (mp3) 

Zvočni posnetek izjave Klemna Čopa, (mp3) 
vodje Specializirane enote za nadzor državne meje v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi


Kot je v pozdravnem nagovoru dejala namestnica generalnega direktorja mag. Tatjana Bobnar, živimo v času, ko je zaradi novih tehnologij in razvoja mobilnost vse večja: "Po ukinitvi kontrol na notranjih schengenskih mejah se vse več potuje. Teh okoliščin pa ne izkoriščajo samo naši državljani, ampak tudi kriminalne združbe. Da bi lahko policija v takih pogojih še naprej učinkovito opravljala svoje poslanstvo, to je zagotavljanje varnosti in preprečevanje ter odkrivanje vseh možnih oblik kriminalitete, mora tudi policija v čim krajšem času dobiti vse za delo potrebne informacije. Na nacionalni osnovi tako vse več naporov vlagamo v baze podatkov in informacijsko-telekomunikacijo tehnologijo za prenos podatkov. Na mednarodni ravni pa so se kot ustrezen odgovor na ta izziv oblikovali centri za policijsko sodelovanje, v začetku samo bilateralni, ki pa vse bolj preraščajo v tri- ali celo večstranske, v katerih skupaj delajo policisti iz več držav. S primarno nalogo, da svojim kolegom na terenu, ki vodijo policijske postopke, v čim krajšem času posredujejo nujno informacijo: o vozilu, osebi, dokumentu iz baze druge države itd. Brez teh hitrih prvih informacij si ne moremo več predstavljati učinkovitega dela policije, sploh v državah, kjer velik del potnikov, vozil in tudi storilcev različnih kršitev predstavljajo tuji državljani, kot to velja za Slovenijo."

Po njenih besedah pa je čedalje bolj nepogrešljivo tudi t. i. mreženje centrov, ki omogoča verižno preverjanje: "Na eni strani lahko z medsebojnim sodelovanjem centrov pridobimo podatke tudi iz najbolj oddaljenih držav, npr. s posredovanjem podatkov o državljanih in vozilih iz Španije ali Romunije, kar je izrednega pomena za učinkovitost policijskih postopkov s temi državljani." Bobnarjeva je še izrazila prepričanje, da bo razprava o skupnih problemih in izzivih na tej konferenci še okrepila zaupanje med policijami, saj je to predpogoj za še boljše čezmejno sodelovanje, s pomočjo katerega lahko zagotavljamo skupno varnost v evropski regiji.


Mejne zadeve in tujci

Deset let trilateralnega centra za policijsko sodelovanja v Vratih Megvarje (20. 4. 2015)