Sorodne objave

 

Ob prazniku slovenske policije je bilo danes, 24. junija, še posebej slovesno: dvanajstim zaslužnim prejemnikom smo podelili najvišja priznanja policije, obenem pa na Vodovodni cesti 95 v Ljubljani tudi uradno odprli nove prostore Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Zbrane so nagovorili generalni direktor policije Marjan Fank, ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar in direktor Nacionalnega forenzičnega laboratorija Franc Sablič, ki je odprtje pospremil z besedami, da bomo s to pridobitvijo storilcem lahko odslej še bolj dihali za ovratnik.

FR8B4804

Poleg vodstva policije, prejemnikov priznanj in visokih gostov so se slovesnosti pred novo zgradbo NFL na Vodovodni cesti 95 v Ljubljani udeležili tudi svojci padlih policistov, ki so izgubili življenje v vojni za samostojno Slovenijo, ter takrat ranjeni policisti.

MATC8515

Posnetek govora generalnega direktorja policije Marjana Fanka (mp3) 


Generalni direktor policije Marjan Fank je pohvalil izjemno strokovno delo slovenskih policistov in odlične rezultate, ki jih dosegajo na prav vseh področjih dela. Ob tem pa je izrazil zaskrbljenost, da se bo dolgoletno varčevanje slej ko prej odrazilo v znižanju visokih standardov, ki jih za zdaj še dosegamo, saj je Slovenija v evropskem, celo svetovnem merilu ena najbolj varnih držav.

"Ta zavidljivo visoka stopnja varnosti pa ni neka samoumevna danost, ampak je rezultat ciljno usmerjenega dela policije v preteklih letih in vseh naporov, ki jih v to vlagamo danes. V več kot dveh desetletjih so se državljani lahko vedno zanesli na nas. Medtem pa so se nekateri varnostno visoko tvegani dogodki že preselili v našo neposredno soseščino. Morda se zdi, da Slovenija za skrajneže ni 'zanimiva'. A že en sam tak dogodek lahko čez noč drastično spremeni stopnjo varnosti v državi. In zato, da bomo lahko kljubovali tudi morebitnim hujšim varnostnim izzivom, potrebujemo dovolj sredstev za razvoj in usposabljanja, za najnovejša orodja in moderno tehnologijo … A kaj, ko že za opravljanje svojih rednih nalog policija nima dovolj kadrov niti finančnih resursov, kaj šele za boj proti terorizmu ali za pregon čedalje bolj prefinjenih oblik kriminala. Zato se sprašujem: kako dolgo bomo še zdržali? Poslabšanja varnosti si naša država ne sme privoščiti. Zagotavljanje varnosti je namreč strateško vprašanje vsake družbe, vprašanje nacionalnega interesa, saj vpliva na prihodnost vseh prebivalcev. Tudi za razvoj gospodarstva, ki si ga tako želimo kot izhod iz krize, je še kako potrebno urejeno, varno okolje za delo in investicije, okolje, v katerem se spoštujejo predpisi in sankcionirajo zlorabe. Varnost kot dobrino in policijo kot tisto institucijo, ki jo zagotavlja, bi morali veliko bolj ceniti, še preden bo prepozno. Zato je skrajni čas je, da se neha varčevati pri policiji!" je opozoril Fank.

Nazadnje je dodal, da vendarle je nekaj upanja, da se bo policiji vendarle uspelo izvleči iz rdečih številk in kadrovske podhranjenosti, saj je ravno v začetku junija vlada končno dala soglasje k zaposlitvam novih kandidatov za policiste. Policija se namreč mora kadrovsko regenerirati, še posebej zaradi velikih fluktuacij: upokojitev in odhodov iz policije, ki so zaznamovale obdobje zadnjih petih let. Le tako bomo lahko več pozornosti usmerili v pristnejše stike z ljudmi, ki smo jim v prvi vrsti odgovorni, pa za to pogosto ni dovolj ne časa ne kadra. "Zavedati se moramo, da je partnerski odnos z javnostjo tista dodana vrednost, tista perspektiva za prihodnost, brez katere ni uspešnega policijskega dela. Na srečo ima slovenska policija v javnosti še vedno veliko zaupanja, podpore in tudi v prihodnje se bomo trudili, da se ji ne izneverimo."

MATC8614

Posnetek govora ministrice za notranje zadeve mag. Vesne Györkös Žnidar (mp3) 


Ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar je voščila policistkam in policistom ob dnevu policije in jih pohvalila, s kakšno predanostjo in požrtvovalnostjo opravljajo svoje delo. "Ob današnjem dnevu policije izkazujemo spoštovanje vsem vam, ki posvečate velik del svojega življenja temu, da dnevno bijete boj zoper kriminaliteto in to v prvi obrambni liniji, pri čemer slovenska policija kot državni organ pravzaprav nima pravega tekmeca. Vi ste tisti, ki vnašate nepogrešljivo varnost v naša mesta in soseske in to tudi za ceno svoje osebne varnosti, ko dobrobit drugih postavljate na prvo mesto in se vsakodnevno izpostavljate nevarnosti. Tudi v preteklem letu smo tragično izgubili policiste, zato se danes z vsem spoštovanjem poklonimo tudi njim. Dali so življenja kot pripadniki policijske organizacije, kar je vsekakor eden najvišjih izkazov poguma in nenazadnje tudi manifestacija častivrednosti policijskega poklica." Poudarila je, da je policija je "živ organizem, ki presega klasični uradniški sistem in ki opravlja zahtevne javnovarnostne naloge." Slovenska policija je po njenih besedah organizacija, ki predano služi ljudstvu in ki ji ljudje upravičeno zaupajo. Je institucija, ki danes s svojo strokovnostjo in z učinkovitim delom zagotavlja visoko stopnjo varnosti v državi in uživa visok ugled pri ljudeh in tudi v mednarodnem okolju. 

Vendar pa je finančno, materialno in kadrovsko stanje v policiji po njenih besedah zelo slabo, saj se vanjo v preteklih letih ni vlagalo dovolj in to kljub njenim evidentno odličnim rezultatom in kljub dejstvu, da edina dnevno opravlja najzahtevnejše javnovarnostne naloge. "Zato je toliko večja moja obveza do vas in toliko močnejša moja obljuba o izboljšanju stanja v policiji. /.../ Vsi moji napori so zavestni in načrtni, saj ne smemo namreč pozabiti, da se pravna država vendarle začne pri policiji. /.../ Zavedam se odgovornosti, da moram kot resorna ministrica še marsikaj spremeniti, tako v smislu predlogov za spremembo zakonodaje, ki bodo odpravili nepremostljive ovire pri optimalno učinkovitem delu policije, kot tudi na ostalih za policijo bistvenih segmentih. Da to svojo zavezo že uresničujem, dokazuje tudi sklep vlade o novih zaposlitvah v policiji, ki smo ga sprejeli nedavno, kot enega prvih nujnih korakov pri reševanju pereče kadrovske podhranjenosti policije. Zadovoljna sem tudi, da smo letos, do današnjega dne, uspeli policiji zagotoviti že 10 milijonov evrov dodatnih sredstev, s katerimi želimo zaustaviti strupen trend stagnacije in ki jih namenjamo predvsem za nakup opreme policistov, nujne operativne opreme, neodložljivo vzdrževanje nepogrešljivih radijskih zvez, del sredstev pa bo namenjen tudi prenovi voznega parka policije. Za policijskimi pooblastili in nalogami stojijo vendarle živi ljudje, ki jim je potrebno zagotoviti pogoje za varno in nemoteno delo. Zaradi vas je varnost ena od blagovnih znamk naše tudi sicer čudovite države. S tem, ko je vlada sledila tudi našemu predlogu, da se podaljša Akcija varovanja ljudi in premoženja, da se torej tudi letos izplačuje povečan obseg dela, smo delno korigirali tudi slabo socialno-ekonomsko stanje policistk in policistov, ki so zaradi kadrovskega primanjkljaja v enotah policije in ostalih varčevalnih ukrepov dejansko preobremenjeni."

FR8B4851

Na slovesnostih, ki v teh dneh potekajo po vsej državi, v posameznih policijskih enotah zaslužni delavci policije prejmejo priznanja za širjenje varnostne kulture ter za zasluge in prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti, posamezniki od drugod in druge organizacije pa znake policije za sodelovanje. Ob današnji priložnosti pa sta ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar in generalni direktor policije Marjan Fank dvanajstim prejemnikom podelila najvišja priznanja policije (srebrne in zlate znake policije za sodelovanje, zlati ščit policije in veliki ščit policije z zlato zvezdo) ter se jim tako zahvalila za njihovo dosedanjo pomoč in dobro sodelovanje:

  • U. S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration (DEA), in podpolkovnik Robert Klinar iz Vojašnice Boštjana Kekca Bohinjska Bela sta prejela srebrni znak policije za sodelovanje,
  • Gorsko reševalna zveza Slovenije in vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Drago Šketa sta prejela zlati znak policije za sodelovanje,
  • Vladimir Pocek iz Službe generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi, Milan Pleško iz Uprave za policijske specialnosti na Generalni policijski upravi, Zdenka Cipranič iz Policijske uprave Ljubljana, France Božičnik iz Policijske uprave Novo mesto in Beno Topolnik iz Policijske uprave Maribor so prejeli zlati ščit policije,
  • dr. Rado Genorio, veleposlanik - stalni predstavnik v Bruslju v Belgiji, in Rado Jože Kerč iz Policijske uprave Ljubljana sta prejela veliki ščit policije z bronasto zvezdo,
  • Stanislav Veniger, upokojeni generalni direktor policije, je prejel veliki ščit policije z zlato zvezdo.

MATC8693

Vsem dobitnikom priznanj (obrazložitve so v priponki: Prejemniki najvišjih priznanj policije v letu 2015)
iskreno čestitamo za izjemen prispevek k varnosti državljanov in ugledu slovenske policije!


Uradnemu delu slovesnosti je sledilo slovesno odprtje nove stavbe Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki predstavlja eno redkih večjih investicij policije v zadnjem obdobju. Zanjo smo po besedah generalnega direktorja policije Marjana Fanka lahko v veliki meri hvaležni prav direktorju laboratorija Francu Sabliču, ki je svoje zadnje obdobje dela v policiji pred skorajšnjo upokojitvijo z veliko vztrajnostjo in občudovanja vredno osebno zavzetostjo posvetil temu, da svojim kolegom, vrhunskim strokovnjakom forenzike, omogoči delo v ustreznih pogojih.

MATC8735

Posnetek govora direktorja Nacionalnega forenzičnegav laboratorija Franca Sabliča (mp3) 


Kot je v svojem nagovoru poudaril Franc Sablič, je forenzična znanost v zadnjih dveh desetletjih doživela izjemen razmah in hiter napredek, ki danes omogoča, da se preiskave kaznivih dejanj opravljajo hitreje, učinkoviteje in bolj zanesljivo kot kdajkoli prej. Prav zato vsaka policija potrebuje moderen in dobro opremljen laboratorij, ki lahko v vsakem trenutku opravi forenzične preiskave, ki so nujne za pojasnitev kaznivega dejanja in prijetje storilca: "Stara stavba, zgrajena leta 1982, je imela 900 m2 z 22 zaposlenimi strokovnjaki. Z uvajanjem novih metod, predvsem DNK analiz, je postajala vse bolj podobna prenapolnjeni kletki s 60 zaposlenimi. Leta 2007 je bilo treba del laboratorija preseliti na drugo lokacijo, hkrati pa so se začele prve aktivnosti za gradnjo novega sodobnega forenzičnega laboratorija. Gradbena dela so trajala dolga štiri leta, tudi zaradi krize v gradbeništvu, in v lanskem letu  smo vse laboratorije uspeli preseliti v novo moderno stavbo velikosti 4500 m 2. Nova, načrtno grajena stavba nam omogoča ustrezno laboratorijsko infrastrukturo, varno delo, delo po forenzičnih standardih brez možnosti kontaminacij, delo po mednarodno priznanih in akreditiranih metodah."

V zvezi s stroški novogradnje je Sablič povedal, da sta gradnja in oprema laboratorija na koncu stali celo manj od načrtovanega: "Sprva na 15 milijonov evrov ocenjena investicija je stala 11 milijonov iz - poudarjam - policijskega letnega proračuna, tudi z dodatnim varčevanjem pri vozilih in drugi policijski opremi. Z veliko angažiranostjo zaposlenih smo s petimi mednarodnimi projekti pridobili dodatnih manjkajočih 2,3 milijona evrov evropskih sredstev, ki smo jih namenili posodobitvi metod dela z najnovejšo strojno tehnologijo."

Pohvalil je še veliko učinkovitost laboratorija, saj v novih prostorih letno forenziki preiščejo čez 30.000 sledi in opravijo več kot 50.000 instrumentalnih analiz. Iz obeh zakonsko vodenih baz podatkov, to sta baza DNK preiskav in baza daktiloskopiranih, letno identificirajo do 700 storilcev kaznivih dejanj, sicer pa po vseh zavarovanih sledeh identificirajo čez 1200 storilcev kaznivih dejanj. "Brez teh rezultatov preiskanost kaznivih dejanj v Sloveniji, ki je ena najvišjih v Evropi, praktično ne bi bila na tej ravni, kot je sedaj. Novi NFL je tako ključna pridobitev v sistemu odkrivanja storilcev kaznivih dejanj v Sloveniji in odslej jim bomo še bolj dihali za ovratnik!" je napovedal Franc Sablič.


Več podatkov o gradnji nove stavbe, o delu, nalogah, organiziranosti, zgodovinskem razvoju in kadrovski strukturi NFL, skupaj s predstavitvijo odmevnejših primerov preiskav objavljamo v gradivu za medije, podrobnejše informacije o laboratoriju pa so tudi na spletni strani policije: Nacionalni forenzični laboratorij.

MATC8773

Z rezanjem traku so generalni direktor policije Marjan Fank, ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar in direktor Nacionalnega forenzičnega laboratorija Franc Sablič tudi uradno odprli nove prostore NFL.

MATC8886

 Zaposleni v laboratoriju so goste popeljali po novi stavbi in jim razkazali sodobne in moderno opremljene prostore.

MATC8595

Slovesnost je glasbeno obogatil Policijski orkester.

 

Pred slovesnostjo se je delegacija Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Združenja Sever poklonila spominu na policiste, padle v vojni za Slovenijo leta 1991, in položila venec k spominski plošči v avli ministrstva na Štefanovi 2 in nato še k pomniku padlim v vojni za Slovenijo na Novih Žalah v Ljubljani. Več v sporočilu za javnost MNZ.

Za svoj praznik smo si v slovenski policiji izbrali 27. junij, ki simbolizira vse, v kar zaposleni verjamemo in za kar delujemo. Zaposleni v policiji se vsako leto junija s proslavami po vsej državi spominjamo neprecenljive vloge slovenske milice v osamosvojitveni vojni leta 1991. S svojo hrabrostjo in odločnostjo so v tistem prelomnem in negotovem času zaščitili slovenski narod in ubranili odločitev ljudstva za samostojno, demokratično Slovenijo. Za dosego tega cilja je šest policistov padlo, pri varovanju in obrambi barikad, mejnih prehodov oz. v spopadih z zvezno armado pa je bilo hudo ranjenih še 14 policistov. Več o tem na naši spletni strani: Dan slovenske policije