Sorodne objave

 

V Vadbenem centru Gotenica je 18. in 19. junija potekala četrta delavnica v okviru projekta Themis, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in je namenjen usposabljanju kriminalistov, tožilcev, sodnikov in drugih, ki se ukvarjajo z bojem proti goljufijam na škodo Evropske unije.

1themis

Osrednja tema tokratne delavnice so bile goljufije na področju Evropskega socialnega sklada. Zato je v uvodu Zoran Kotolenko, direktor Urada za kohezijsko politiko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) predstavil organiziranost ministrstva, pristojnosti in Evropski socialni sklad.

7themis

9themis

Na četrti delavnici je kot posebni gost iz tujine nastopil dr. Tamás Iván Kovács, vodja Sektorja za preventivo na Evropskem uradu za boj proti goljufijam (OLAF). Predstavil je organizacijo, vlogo in sodelovanje njihovega urada z državami članicami Evropske unije. V nadaljevanju sta predstavnici policije Darja Rovšek in mag. Mojca Međedović predstavili tveganja za prevare na področju črpanja finančnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada, za njima pa je vodja sektorja za kontrole na MDDSZ Vesna Aristovnik predstavila kontrolo pri črpanju evropskih finančnih sredstev.

10themis

11themis

Naslednji dan so udeleženci in izvajalci skupaj reševali študije primerov goljufij, glavne ugotovitve pa kasneje prestavili vsem udeležencem. Dvodnevno delavnico je zaključil Matej Mavrič iz specializiranega državnega tožilstva, ki je predstavil izkušnje tožilstva na področju pregona kaznivih dejanj goljufij na škodo Evropske unije.

14themis

To je bila četrta od devetih delavnic v okviru projekta Themis. Naslednja delavnica bo predvidoma v oktobru, ko bo glavna tema korupcijska tveganja pri zlorabi evropskih sredstev.