Sorodne objave

ISEC 26. marec 2012
 

Projekt: Pridobitev sredstev za usposabljanje kriminalistov na področju izboljšanja, odkrivanja in preiskovanja goljufij na škodo EU - HOME/2013/ISEC/AG/FINEC/4000005188

Razpis: ISEC 2013 - Ciljni razpis FINEC - Finančna in gospodarska kriminaliteta

Namen projekta: Projekt je namenjen usposabljanju kriminalistov, ki naj bi pridobili dodatna znanja s področja pridobivanja evropskih sredstev, evropskih skladov, relevantne evropske in nacionalne zakonodaje, poznavanje nacionalnih in evropskih institucij, ki se ukvarjajo s preprečevanjem goljufij na škodo Evropske unije ter možnostih mednarodnega sodelovanja in pridobivanja dokazov iz tujine. Praktični cilji usposabljanja so predvsem seznanitev kriminalistov s tveganji na področju pridobivanja in porabe evropskih sredstev, seznanitev z načini storitve kaznivih dejanj pri goljufijah na škodo Evropske unije ter s pristojnostmi državnih organov, ki nadzirajo proračun in porabo evropskih sredstev ter pridobivanja podatkov in dokazov iz tujine.

S pridobljenimi sredstvi se bo v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za pravosodje, Komisijo za preprečevanje korupcije, Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF) in drugimi organizacijami, izvedlo usposabljanje za kriminaliste, ki se ukvarjajo z obravnavanjem goljufij na škodo Evropske unije. Usposabljanje se načrtuje v dveh fazah z različnimi oblikami dela. Prva faza bo potekala po principu okroglih miz in delavnic, kjer bodo različni strokovnjaki predstavili posamezna področja, in sicer od pridobitve sredstev iz Evropske unije do porabe sredstev, kjer bi predstavili tveganja in možne načine storitve (modus operandi) kaznivih dejanj goljufije na škodo Evropske unije. V drugi fazi pa bo se v sodelovanju z zunanjimi izobraževalnimi institucijami organiziralo zaključno konferenco, kjer bodo predstavniki institucij in posamezniki predstavili najnovejše trende in spoznanja na področju goljufij na škodo Evropske unije. Teoretična, praktična in znanstvena spoznanja, pridobljena v okviru izobraževanja bodo zbrana v zborniku, ki bo pomemben prispevek pri izobraževanju novih kriminalistov in bo služil kot priročnik pri obravnavi kaznivih dejanj goljufije na škodo Evropske unije.

Praktični cilji usposabljanja: seznanitev kriminalistov s tveganji na področju pridobivanja in porabe evropskih sredstev, seznanitev z načini storitve kaznivih dejanj pri goljufijah na škodo Evropske unije, seznanitev s pristojnostmi državnih organov, ki nadzirajo proračun in porabo evropskih sredstev ter seznanitev z možnostmi mednarodnega sodelovanja, pridobivanja podatkov in dokazov iz tujine.


Skupna vrednost projekta: 221.786,68 evrov

Višina upravičenih stroškov: 218.040,68 evrov

Odobrena stopnja sofinanciranja: 90 % (= 196.236,68 evrov)

Prijavitelj projekta: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija – Uprava kriminalistične policije

Trajanje projekta: od 15. septembra 2014 do 14. septembra 2016


Goljufije na škodo Evropske unije - zborniki